Nazaj na seznam storitev

Statistično obvladovanje procesov - SPC

24. 03. 2022

Cilj statističnega obvladovanja procesov je centriranje rezultatov procesa glede na zahtevano imensko vrednost in omejitev širine raztrosa znotraj dovoljenih mej. Z uporabo SPC orodja pa organizacija zagotavlja visoko stopnjo kakovosti in zanesljivosti svojih izdelkov.

Namen

Na delavnici se boste seznanili z orodjem SPC za obvladovanje variacij v procesu z uporabo kontrolnih kart, vzorčenja, kazalcev sposobnosti procesa ter 6 sigma projektiranja. Z aktivnim delom na praktičnih primerih bomo izmenjali izkušnje in mnenja, se pogovorili o morebitnih težavah ali dilemah ter odgovorili na vaša morebitna vprašanja.

Vsebina

 • Uporabnost metode SPC, vrste podatkov in osnovni statistični parametri
 • Stabilnost procesa in kontrolne karte za merljive in atributivne vrednosti
 • Variacije v procesu
 • Kazalci raztrosa podatkov (razpon, varianca, standardna deviacija)
 • Grafični opisi podatkov - porazdelitev
 • Izbira in uporaba kontrolnih (nadzornih) kart
 • Sposobnost procesa (definicija, namen, osnovni kazalci sposobnosti procesa Cp in Cpk in njihovo izračunavanje)
 • Transformacije podatkov
 • Študije primerov SPC analiz
 • Izvedba praktičnih vaj

Ciljna skupina

 • Tehnični direktorji,
 • vodje razvoja, tehnologije, proizvodnje, službe zagotavljanja kakovosti,
  razvojniki in raziskovalci,
 • tehnologi, konstruktorji, kontrolni tehnologi,
 • vsi, ki ste odgovorni za proizvodnjo in kakovost izdelkov ter
 • vsi, ki vas zanima uporaba sodobnih metod pri razvoju novih proizvodov procesov.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe