Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2019

19. - 20. 11. 2024

 

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so izdali Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2020.

Trendi kažejo, da sorazmerno s porastom digitalizacije, spletnega nakupovanja in šolanja ter dela na daljavo se je povečalo tudi s tem povezano število spletnih goljufij. Dobri dve tretjini incidentov predstavljajo različne oblike spletnih goljufij, med katerimi najbolj izstopajo phishing napadi, ki so se povečali za kar 62 odstotkov, izstopali pa so tudi napadi onemogočanja, izsiljevalski virusi in podtikanje škodljive kode. Opazen je tudi izjemen porast v številu investicijskih prevar, pri čemer je najvišji znesek oškodovanja v letu 2020 znašal vrtoglavih 155.000 evrov. Leto 2020 je tako minilo v znamenju hitre digitalizacije družbe, ki pa s prednostmi prinaša tudi nove izzive na področju kibernetske varnosti.

(Vir: www.cert.si)

 

Notranje presoje so učinkovito orodje za sistematično nadzorovanje in izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema vodenja neprekinjenega poslovanja. Usposobite se za konstruktiven pristop pri izvajanju presoj, kot presojevalec in hkrati kot presojanec.

NAMEN
 • Postali boste kompetenten notranji presojevalec.
 • Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda boste znali prepoznavati priložnosti za vzpostavitev in izboljšanje učinkovitega sistema vodenja neprekinjenega poslovanja (SUNP) po  zahtevah standarda ISO 22301:2019.
 • Razumeli boste, zakaj so notranje presoje učinkovito orodje za vzpostavitev in razvoj uspešnega sistema vodenja.
 • Znali boste vzpostaviti tvornejše sodelovanje na notranjih in zunanjih presojah – kot presojevalec in kot presojanec.
 • Lažje boste s kompetencami, ki jih boste osvojili, konstruktivno pristopali k izvajanju notranjih presoj.
 • Ob študiji primera notranje presoje in praktični simulaciji presoje boste spoznali nekatere konkretne situacije ter možne poti reševanja težav, ki se v tem procesu lahko pojavijo.
 • Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo o uspešno opravljenem tečaju. 

VSEBINA
 

 • Zahteve standardov ISO 22301:2019
 • Izpolnjevanje zahtev ISO 22301:2019 na praktičnih primerih
 • Kako presojati analize vpliva na poslovanje (BIA), ocene tveganja in  načrte okrevanja (DRP) 
 • Korelacije s standardom ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študije primerov presoje in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja.

 
Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.
 

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti;
 • izvajalcem presoj;
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 22301:2019.

Udeleženci prejmete SIQ potrdilo.

S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ.

Kot registriranemu notranjemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 22301:2019 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.
 

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

Ali ste že seznanjeni z veljavno novostjo v zahtevah sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 15378, ISO 22000, ...)? 

V skladu z zavezami za obravnavo podnebnih sprememb je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), nedavno izdala dodatek k več kot tridesetim standardom za sisteme vodenja.
 
Dodatek v zahtevah 4.1 in 4.2 organizacijo usmerja, da razmisli, ali so podnebne spremembe relevanten dejavnik in ali so upoštevane vse možne posledice oziroma tveganja.
 
Na ustrezno opredeljene ukrepe tveganj podnebnih sprememb pa so pozorni tudi že presojevalci pri izvajanju zunanjih presoj različnih sistemov vodenja.
 
Na izobraževanju bomo posredovali tudi informacije glede novosti.

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe