Nazaj na seznam storitev

Brezplačno e-strokovno srečanje: Zagotavljanje zahtevane informacijske varnosti v avtomobilski industriji – sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah nove izdaje TISAX® VDA ISA 6.0

/

SIQ in SRIP ACS+ povezuje dolgoročno sodelovanje. Cilj tokratnega sodelovanja je povezovanje partnerjev SIQ in članov SRIP ACS+. Gost dogodka bo tudi Anton Petrič, SIQ predavatelj, strokovni vodja Šole kakovosti - Skrbnik sistema vodenja kakovosti in predstavnik podjetja TPV Automotive, ki je član SRIP ACS+.

S partnerskim sodelovanjem SRIP ACS+ svojim članom zagotavlja posebne ugodnosti na udeležbi strokovnih izobraževanj SIQ, SIQ pa nudi aktualna strokovna izobraževanja ter brezplačne strokovne dogodke z različnih področij. Članom SRIP ACS+ sodelovanje zagotavlja odlično priložnost za nadgradnjo strokovnega znanja in strokovnega razvoja.

Oglejte si posnetek strokovnega srečanja

V torek, 12. marca 2024, smo uspešno izvedli strokovno srečanje z naslovom Zagotavljanje zahtevane informacijske varnosti v avtomobilski industriji – sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah nove izdaje TISAX® VDA ISA 6.0.

Do posnetka strokovnega srečanja lahko dostopate na spletni strani SIQ.

Več o dogodku si lahko preberete na povezavi.

V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, podjetja izmenjujejo ogromno INFORMACIJ OBČUTLJIVE NARAVE, ki jih je potrebno ZAŠČITITI pred krajo, izgubo ali nepooblaščenim dostopom in spreminjanjem. INFORMACIJSKA VARNOST zato postaja eden ključnih DEJAVNIKOV KONKURENČNOSTI in celo že ODLOČILEN dejavnik pri odločanju kupcev za določenega dobavitelja.

Na strokovnem srečanju želimo skupaj z vami spregovoriti o tem, kako dosegati pričakovanja in zahteve kupcev avtomobilske industrije, kako zagotavljati visoko kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank, kako ravnati z informacijami občutljive narave, kako zagotavljati zahtevano raven varovanja informacij ter kako ohranjati in nadgrajevati znanje ter kompetence zaposlenih, da bomo lahko izpolnjevali vsa ta pričakovanja in zahteve.

Danes večina avtomobilskih proizvajalcev od dobaviteljev zahteva poznavanje, razumevanje in implementacijo zahtev izhodiščnega standarda za sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001. Zato lahko le organizacije, ki imajo vpeljane ustrezne varnostne mehanizme in katerih zaposleni imajo ustrezna znanja in dokazljivo stopnjo kompetenc, svojim naročnikom zagotavljajo, da bodo njihove zahteve po kakovosti in informacijski varnosti izpolnjene.

Za pridobitev osnovnih informacij ter kompetenc za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah TISAX® VDA ISA 6.0 v avtomobilski industriji smo za vas razvili dve novi izobraževanji:

Morebitna vprašanja in dileme, ki se nanašajo na navedeno vsebino in se jih v programu ne bomo dotaknili, pa bi želeli, da bi se jih, nam lahko posredujete tudi vnaprej na e-naslov: tanja.bencek@siq.si.

Udeležbo priporočamo

•    vodilnim in vodstvenim delavcem,
•    predstavnikom vodstva za sisteme vodenja in linijskemu managementu v avtomobilski industriji,
•    osebjem, odgovornim za informacijsko varnost,
•    osebjem, odgovornim za skladnost poslovanja,
•    notranjim presojevalcem s področja informacijske varnosti in avtomobilske industrije,
•    notranjim presojevalcem, ki bi radi pridobili nove oziroma nadgradili obstoječe kompetence,
•    vsem, ki želijo, da je sistem upravljanja informacijske varnosti podjetja v skladu z opredeljenimi stopnjami varnosti,
•    vsem, ki morajo proizvajalcem opreme zagotoviti, da ima njihov dobavitelj vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja varnosti informacij.
•    vsem, ki delujejo v avtomobilski industriji in morajo kupcem zagotoviti, da so predane informacije zavarovane pred krajo, izgubo ali manipulacijo.
____________________________________________________________________________________

PRETEKLA STROKOVNA SREČANJA

E-strokovno srečanje s področja avtomobilske industrije: Ali smo pripravljeni na izzive kupcev, junij 2022 Orodja kakovosti se uporabljajo za zagotavljanje kakovosti v vseh fazah nastajanja proizvoda. Ob pravilni uporabi so ta orodja temelj za izpolnjevanje zahtev odjemalcev. Spregovorili smo o nujnosti poznavanja orodij kakovosti v avtomobilski industriji, kot tudi nujnosti poznavanja njihove pravilne uporabe. Novica ...

Strokovno srečanje s področja avtomobilske industrije: Danes smo dobri, jutri bi želeli biti boljši, februar 2021 Avtomobilska industrija je ena od najhitreje rastočih panog. Pooseblja razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije ter tehnološki razvoj. Vsakodnevno se sooča z visokimi razvojno raziskovalnimi stroški in vedno večjimi pritiski konkurence.

Izobraževanja v avtomobilski industriji, Poročilo SIQ, 80. izdaja

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe