Nazaj na seznam storitev

E-delavnica: Kontekst organizacije – kako ga razumeti in učinkovito uporabljati

/

Vsaka organizacija na njej lasten način pozna in razume svoj »kontekst«. To je okolje, v katerem deluje, pa naj gre za notranje ali zunanje. Standardi za sisteme vodenja izpostavljajo, da je razumevanje konteksta bistveno za dobro zasnovan sistem vodenja na eni strani in optimalno uporabo virov na drugi strani. Praksa kaže, da ta izhodiščna ideja standardov za sisteme vodenja še zdaleč ni v celoti izkoriščena.

Poznavanje in razumevanje konteksta organizacije je namreč poglavitno izhodišče za vzpostavitev sistema vodenja. Če v organizaciji poznamo tveganja in priložnosti ter izvajamo potrebne ukrepe, bomo lažje dosegali zastavljene cilje. Zato je pomembno, da sam pojem konteksta celovito razume ključno osebje organizacije in ga na primeren način sporoča ostalim sodelavcem (pravila, navodila, usmeritve …).

VSEBINA

  • Zakaj je razumevanje pojma »kontekst« pomembno za organizacijo?
  • Poznavanje konteksta organizacije je osnova za določanje procesov, prepoznavanje tveganj in priložnosti …
  • Možni pristopi k določitvi in uporabi konteksta organizacije.
  • Kdo naj sodeluje pri opredeljevanju konteksta?

Podali bomo razumljive in uporabne odgovore na postavljena izhodišča in vprašanja. Predstavili bomo možne pristope k opredelitvi in uporabi konteksta organizacije. V praktičnem delu bodo udeleženci pripravili osnutek konteksta svoje organizacije.

Obravnavali bomo tudi izraze, ki se velikokrat pojavljajo, ko govorimo o kontekstu (zunanja in notranja vprašanja, notranji in zunanji dejavniki, tveganja in priložnosti, zainteresirane strani, deležniki, trajnostno delovanje …).

NAČIN DELA

  • E-delavnica bo potekala v spletni e-učilnici v živo. 
  • Do dva dneva pred izvedbo prejmete povezavo do spletnega izobraževanja.
  • Za nemoteno sodelovanje na e-delavnici potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta. 

Udeležite se lahko vseh treh delavnic ali posamezne izbrane delavnice. 

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si    

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe