Nazaj na seznam storitev

E-tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

09. - 10. 07. 2024

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženci pridobite mednarodno priznano IQNET potrdilo (IQNET Academy) in SIQ potrdilo o uspešno opravljenem Tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. 

S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v  SIQ register presojevalcev.

Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi lahko sistematično nadzorujemo in izboljšujemo učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja. Ugotovitve presoje lahko uporabimo za učinkovito odločanje, saj le kompetentni presojevalci lahko podajo objektivno oceno o tem, kako se v organizaciji izvaja dogovorjeno, kako učinkovito se uresničujejo cilje, odpravljajo odstopanja in problemi ter kako se odzivamo na priložnosti za izboljšave.

Ali ste že seznanjeni z veljavno novostjo v zahtevah sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 15378, ISO 22000, ...)? 

V skladu z zavezami za obravnavo podnebnih sprememb je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), nedavno izdala dodatek k več kot tridesetim standardom za sisteme vodenja.
 
Dodatek v zahtevah 4.1 in 4.2 organizacijo usmerja, da razmisli, ali so podnebne spremembe relevanten dejavnik in ali so upoštevane vse možne posledice oziroma tveganja.
 
Na ustrezno opredeljene ukrepe tveganj podnebnih sprememb pa so pozorni tudi že presojevalci pri izvajanju zunanjih presoj različnih sistemov vodenja.
 
Na izobraževanju bomo posredovali tudi informacije glede novosti.

Vsebina

 • Predstavitev standardov skupine ISO 9000
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standarda ISO 9001:2015
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Zapis ugotovitev - vaja
 • Pisni preizkus znanja

Prednosti udeležbe na tečaju

 • E-tečaj poteka v živo preko spleta in se ga lahko udeležite iz oddaljene lokacije.
 • Spoznate načela vodenja kakovosti in vse, kar morate vedeti o notranji presoji (definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje).
 • Z osvojenimi kompetencami konstruktivno pristopate k izvajanju notranjih presoj in znate prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji.
 • Ob praktični simulaciji študije primera notranje presoje se usposobite za učinkovito izvajanje notranjih presoj.
 • Na podlagi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja pridobite SIQ in IQNet potrdilo o uspešno opravljenem tečaju in postanete kompetenten notranji presojevalec.

Udeležbo priporočamo

 • odgovornim za sistem vodenja kakovosti;
 • bodočim izvajalcem presoj;
 • presojevalcem sistema vodenja kakovosti;
 • vodjem in odgovornim za vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja.

Način dela

 • E-tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015.
 • Poteka v živo preko spletne učilnice Moodle.
 • Dva dneva pred izvedbo na vaš naslov, podan ob prijavi, prejmete spletno povezavo.
 • Za nemoteno sodelovanje na e-tečaju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.  


Kaj je bilo udeležencem tečaja posebej všeč:

"Predavatelj je izkušen in ima ogromno znanja, ki ga zelo dobro predaja udeležencem, ne glede na to, kakšno predznanje in izkušnje imajo. Spodbuja razmišljanje s svojo glavo, odpira diskusije, je odprt za vsa vprašanja vezana na teorijo ali prakso. Neverjetno, kako je standard ISO 9001:2015 v dveh dneh vsem udeležencem tečaja postal popolnoma razumljiv in uporaben v praksi. "

ALI STE VEDELI?

V lanskem letu smo usposobili že preko 700 notranjih presojevalcev, od tega se jih je več kot 300 usposobilo za izvajanje notranjih presoj sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe