Nazaj na seznam storitev

E-usposabljanje: Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)

/

Dobra distribucijska praksa je eden od pomembnih dejavnikov v verigi izdelave kakovostnega, učinkovitega in varnega zdravila. Principe dobre distribucijske prakse je potrebno upoštevati pri celostnem upravljanju dobavne verige, s čimer onemogočamo vstop ponarejenih zdravil v dobavno verigo.

NAMEN

Na e-usposabljanju boste spoznali zahteve dobre distribucijske prakse po smernicah Evropske unije za distribucijo zdravil in zdravilnih učinkovin za uporabo v humani medicini ter na koncu s preverjanjem znanja utrdili razumevanje zahtev. Usposabljanje zato posebej priporočamo tudi novo zaposlenim oz. zaposlenim začetnikom.

VSEBINA

 • Uvod v dobro distribucijsko prakso
 • Osnovne zahteve dobre distribucijske prakse (sistem kakovosti, osebje, prostori in oprema, dokumentacija, postopki, reklamacije, vračila, odpoklici, aktivnosti pri zunanjih izvajalcih, interne presoje, transport, določbe za posrednike)
 • Načela dobre distribucijske prakse za zdravilne učinkovine za zdravila
 • Obravnava primerov iz prakse
 • Povzetek predstavljenih vsebin
 • Pisno preverjanje znanja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • proizvajalcem zdravil za uporabo v humani medicini;
 • distributerjem zdravil in zdravilnih učinkovin za uporabo v humani medicini;
 • presojevalcem in svetovalcem sistema vodenja kakovosti.

NAČIN DELA

 • E-usposabljanje bo potekalo v spletni e-učilnici v živo.
 • Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja.
 • Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe