Nazaj na seznam storitev

Izračun ogljičnega odtisa izdelka

10. 10. 2024

 

Na delavnici bodo predstavljeni temeljni koncepti ogljičnega odtisa ter z njimi povezani standardi in metodologije za izračun in upravljanje z ogljičnim odtisom izdelka. Na osnovi obravnave praktičnih primerov po postopkih izračuna bo pridobljeno znanje za samostojen izračun.

NAMEN

Dejavniki v poslovnem okolju ustvarjajo potrebo po obvladovanju emisij toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja. Spremljanje ogljičnega odtisa izdelka je eno temeljnih orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Določitev ogljičnega odtisa je le uvod v načrtovanje zmanjševanja emisij, s splošnim namenom prispevanja k zmanjšanju vplivov na okolje. Z izračunom ogljičnega odtisa izdelka lahko organizacije pridobijo potrebne informacije, s pomočjo katerih lahko:

 • obvladujejo emisije in jih sčasoma tudi zmanjšajo;
 • nadzorujejo ogljični odtis izdelka in poiščejo morebitne prihranke;
 • natančno poročajo in izpolnijo zahteve poslovnih partnerjev, strank ali investitorjev;
 • omogočijo svojim odjemalcem, da izberejo okolju prijaznejše izdelke;
 • pridobijo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji;
 • potrdijo, da so družbeno odgovorni, in
 • pridobijo konkurenčno prednost.

  VSEBINA

  • Predstavitev dejavnikov poslovnega okolja, ki ustvarjajo potrebo po obvladovanju toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja
  • Razvoj in predstavitev standardov ter smernic na področju izračunavanja ogljičnega odtisa
  • Predstavitev toplogrednih plinov, njihovega izvora in usmeritev do faktorjev ogljičnega odtisa
  • Spletne podatkovne baze za podporo pri izračunih (praktični primeri iskanja faktorjev)
  • Predstavitev izkušenj pri izračunavanju ogljičnega odtisa izdelka (analize, dileme in napake pri izračunih)
  • Primer izračunavanja ogljičnega odtisa v praksi z metodološkim pristopom
  • Možnost razprave

  UDELEŽBO PRIPOROČAMO

  • vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja;
  • energetskim in okoljskim strokovnjakom;
  • zaposlenim v službi nabave;
  • zaposlenim, ki izvajajo presoje dobaviteljev;
  • vodjam sistemov ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in kakovostjo;
  • strokovnjakom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

  NAČIN DELA

  • Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z razumevanjem pomena trajnostnega razvoja in standardov s tega področja, s poudarkom na obvladovanju emisij toplogrednih plinov.
  • Po predstavitvi teoretičnih konceptov bo poudarek na prikazu praktičnih primerov izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni organizacije.
  • Udeleženci delavnice bodo dobili priložnost za aktivno sodelovanje ter predstavitev svojih dilem in vprašanj.

  Po zaključku delavnice prejmete SIQ potrdilo o udeležbi.

  Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

  Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: (01) 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si   

  Obveščanje o izobraževanjih

  Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

  Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

  Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

  Več o bonusu zvestobe