Nazaj na seznam storitev

Izračun ogljičnega odtisa izdelka

06. 03. 2024

NAMEN

Dejavniki v poslovnem okolju ustvarjajo potrebo po obvladovanju emisij toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja. Spremljanje ogljičnega odtisa izdelka je eno izmed orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Določitev ogljičnega odtisa je le uvod v načrtovanje zmanjševanja emisij, s splošnim namenom prispevanja k zmanjšanju vplivov na okolje. Z izračunom ogljičnega odtisa lahko organizacije pridobijo potrebne informacije, s pomočjo katerih lahko:

• obvladujejo emisije in jih sčasoma tudi zmanjšajo;
• nadzorujejo svoj ogljični odtis in poiščejo morebitne prihranke;
• natančno poročajo in izpolnijo zahteve poslovnih partnerjev, strank ali investitorjev;
• omogočijo svojim odjemalcem, da izberejo okolju prijaznejše proizvode;
• pridobijo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji;
• potrdijo, da so družbeno odgovorni, in
• pridobijo konkurenčno prednost.

Na delavnici bodo predstavljeni temeljni koncepti ogljičnega odtisa ter z njimi povezani standardi in metodologije za izračun in upravljanje z ogljičnim odtisom. Na osnovi obravnave praktičnih primerov po postopkih izračuna bo pridobljeno znanje izhodišče za samostojen izračun.

VSEBINA

 • Predstavitev dejavnikov poslovnega okolja, ki ustvarjajo potrebo po obvladovanju toplogrednih plinov v smeri trajnostnega razvoja
 • Razvoj in predstavitev standardov ter smernic na področju izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni izdelka
 • Predstavitev toplogrednih plinov, njihovega izvora in usmeritev do faktorjev ogljičnega odtisa
 • Spletne podatkovne baze za podporo pri izračunih (praktični primeri iskanja faktorjev)
 • Predstavitev izkušenj pri izračunavanju ogljičnega odtisa na ravni izdelka (analize, dileme in napake pri izračunih)
 • Primer izračunavanja ogljičnega odtisa v praksi z metodološkim pristopom
  Možnost razprave

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vodilnim delavcem in predstavnikom vodstva, ki so odgovorni za strateške vidike trajnostnega razvoja;
 • energetskim in okoljskim strokovnjakom;
 • zaposlenim v službi nabave;
 • zaposlenim, ki izvajajo presoje dobaviteljev;
 • vodjam sistemov ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in kakovostjo;
 • strokovnjakom s področja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

NAČIN DELA

 • Na delavnici bodo predstavljene osnovne informacije v zvezi z razumevanjem pomena trajnostnega razvoja in standardov s tega področja, s poudarkom na obvladovanju emisij toplogrednih plinov.
 • Po predstavitvi teoretičnih konceptov bo poudarek na prikazu praktičnih primerov izračunavanja ogljičnega odtisa na ravni izdelka.
 • Udeleženci delavnice bodo dobili priložnost za aktivno sodelovanje ter predstavitev svojih dilem in vprašanj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe