Nazaj na seznam storitev

Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki?

/

 

Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj:

 • več kot 150 ton odpadkov ali
 • skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov ali
 • je povzročitelj odpadnih olj, pri katerem nastajajo odpadna olja zaradi opravljanja dejavnosti, ne glede na količino odpadnih olj.

Uredba o odpadkih bolj podrobno navaja, kdaj je načrt gospodarjenja z odpadki treba dopolniti oz. spremeniti. V 27. členu določa vsebino načrta gospodarjenja z odpadki, ter tudi, da mora povzročitelj odpadkov načrt gospodarjenja z odpadki ustrezno spremeniti ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki (glede sprememb številke odpadka, glede količine nastalih odpadkov, glede spremembe lokacije začasnega skladiščenja odpadkov, ločenega zbiranja odpadkov, zagotavljanja obdelave).

Povzročitelji odpadkov morate za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki poleg obilice okoljskih predpisov poznati tudi operativne programe s področja ravnanja z odpadki in slediti novostim pri obdelavi različnih vrst odpadkov.

NAMEN

 • Udeleženci se na osnovi obravnave praktičnih primerov in izvedbe praktičnih vaj usposobite za samostojno izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki. 
 • Seznanite se tudi z najpomembnejšimi zahtevami na področju ravnanja z odpadki.

VSEBINA

 • Hierarhija zakonodaje s področja ravnanja z odpadki
 • Program ravnanja z odpadki v Sloveniji 2022
 • Uredba o odpadkih
 • Navodila: Kako pravilno ravnati z odpadki v podjetju?
 • Pregled zahtev Uredbe o odpadkih v zvezi z NGO
 • Priprava vsebine NGO
 • Obdelava in razlaga vsebinskih zahtev NGO
 • Vpogled v praktične primere, izkušnje iz trga ter udeležba v moderirani izmenjavi mnenj med udeleženci
 • Pregled primerov NGO s koristnimi usmeritvami

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Odgovorni za ravnanje/upravljanje z odpadki v podjetju;
 • okoljski strokovnjaki;
 • ekologi, okoljski inženirji;
 • vodilni in vodstveni delavci;
 • javne službe, ki skrbijo za ravnanje z odpadki (občinske, državne);
 • presojevalci sistemov vodenja;
 • vsi, ki se srečujejo z nastajanjem in prevzemanjem odpadkov. 

NAČIN DELA

 • Na delavnici prevladujejo aktivne metode dela.
 • Po predstavitvi teorije obravnavamo in analiziramo primere iz prakse.
 • Na koncu predavanja boste imeli pripravljen osnutek vsebine NGO, ki vam bo služil kot ogrodje za izdelavo vašega načrta gospodarjenja z odpadki.

Izvedba delavnice Kako izdelati in dopolniti načrt gospodarjenja z odpadki skladno z novo Uredbo o odpadkih?

Udeleženci so se na osnovi obravnave praktičnih primerov in izvedbe praktičnih vaj usposobili za samostojno izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki.

Spremembe pri pripravi načrta gospodarjenja z odpadki (NGO), ki izhajajo iz Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), je bilo potrebno implementirati najkasneje do 14. junija 2023.


Po zaključku delavnice prejmete SIQ potrdilo o udeležbi.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: (01) 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si   

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe