Nazaj na seznam storitev

Šola kakovosti za analitske laboratorije

/

Verodostojnost rezultatov ter obvladovanje procesov in stroškov so ključne usmeritve za uspešno in učinkovito delovanje laboratorija. Da boste tudi v vašem laboratoriju uporabljali prave in učinkovite pristope za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti delovanja ter rezultatov, vas vabimo na 6-dnevno intenzivno usposabljanje.

Na šoli bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja:

 1. Kako vemo in s katerimi kazalniki dokazujemo, da imamo v laboratoriju vzpostavljen učinkovit sistem vodenja kakovosti?
 2. Kaj vse pove vrsta podatkov, ki jih imamo in jih spremljamo v laboratoriju? Ali znamo izkoristiti njihovo sporočilno vrednost za vodenje izboljšav?
 3. Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini? Ali obstajajo kakšna tveganja, izhajajoča iz primerljivosti rezultatov? Kako jih prepoznamo?
 4. Ali v laboratoriju ustrezno dokazujemo meroslovno sledljivost?
 5. Kakšen je odnos med meroslovno sledljivostjo in merilno negotovostjo?
 6. Kako prepoznamo zahteve naročnikov storitev glede kakovosti analitskih rezultatov in kaj pomeni učinkovita komunikacija z njimi?

Kaj boste z udeležbo na šoli pridobili?

Pridobili boste praktično znanje specialista analitskih procesov v kemijskem in fizikalnem laboratoriju za:

 • učinkovito obvladovanje analitskih procesov v laboratoriju,
 • ustrezno potrditev preskusnih metod in postopkov validacije,
 • ovrednotenje merilne negotovosti ter analiziranje le-te z vidika zahtev naročnika,
 • sledljivost meritev,
 • uspešno vodenje korektivnih ukrepov in obvladovanje tveganj,
 • zagotavljanje uspešnega delovanja laboratorija.

PROGRAM ŠOLE 

1. dan: Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti, (Monika Inkret)

 • Kako definirati analitski proces ter vrednost njegovega poznavanja
 • Vodila kot pomoč za razumevanje analitskega procesa
 • Cilji kakovosti analitskega procesa in strategije njihovega doseganja
 • Tveganja, vezana na analitski proces – njihovo prepoznavanje in obvladovanje
 • Povratna zanka kakovosti, kako je povezana s prepoznanimi tveganji in priložnostmi

2. dan: Ovrednotenje merilne negotovosti - kemijske veličine (Monika Inkret)

 • Ali so rezultati meritev, ki jih vsakodnevno opravljamo v laboratoriju, primerljivi z rezultati drugih laboratorijev doma in v tujini?
 • Ali je zanesljivost merilnih rezultatov ustrezna?
 • Kakšne zahteve imajo naročniki storitev glede kakovosti analitskih rezultatov?

3. in 4. dan: Meroslovna sledljivost, validacija preskusnih postopkov in nadzor kakovosti v laboratoriju, (Nineta Hrastelj)

 • Predstavitev ciljev šole in načina dela – dr. Nineta Hrastelj, strokovna vodja šole
 • Kaj pomeni in kako praktično dokazovati sledljivost meritev
 • Uporaba referenčnih materialov
 • Praktični primeri zagotavljanja merilne sledljivosti
 • Medlaboratorijske primerjave
 • Zakaj so pomembni postopki validacije?
 • Razlika v validaciji nestandardnih (hišnih) metod in potrditvi standardnih metod, pristopi k validaciji
 • Rezultat validacije (validacijsko poročilo)


5. dan: Priprava projektne naloge

6. dan: Izmenjava dobrih praks in predstavitev projektnih nalog

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 kreditnimi točkami SILM.
______________________________________________________________________________
Lekarniška zbornica Slovenije glede na Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Uradni list RS, št. 39/2018) dodeljuje naslednje točke:

 • 13.5 licenčnih točk za vsakega pasivnega udeleženca

  NAČIN DELA

  • Na šoli prevladujejo aktivne metode dela, obravnavajo in analizirajo se študijski primeri.
  • Za učinkovito delo udeleženci na šoli potrebujete prenosne računalnike, ki jih prinesete s seboj.

  Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

  PROJEKTNA NALOGA

  Usposabljanje je individualno naravnano, saj vsak udeleženec že v začetku šole s pomočjo mentorja določi vsebino projektne naloge s svojega področja dela. Projektna naloga je dodana vrednost laboratoriju in organizaciji v obliki rešitve posameznega problema oz. izziva pri vašem delu. Udeleženci svoje projektne naloge predstavite na zaključnem dnevu.

  Več o vtisih udeležencev preteklih izvedb šole najdete tukaj.

  TRAJANJE

  6-dnevno usposabljanje traja vsak dan od 9. do 15. ure, z izjemo zadnjega dne, ki se zaključi po podelitvi certifikatov. V vmesnem času udeleženci izdelate projektno nalogo.

  PRIJAVA

  Prijave zbiramo do zasedbe mest. Število udeležencev je zaradi narave izvedbe programa omejeno.

  KOTIZACIJA

  Investicija v 6-dnevno intenzivno usposabljanje znaša:

  • 888,00 EUR + 22% DDV, če se na šolo prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije;
  • 999,00 EUR + 22% DDV, če je organizacija imetnik SIQ certifikata za sisteme vodenja;
  • 1110,00 EUR + 22% DDV za vse ostale prijave.

  Popusti se med seboj ne seštevajo.

  Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradiva, mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli, kosila in osvežilne napitke med odmori ter parkiranje.

  Ob prijavi na Šolo kakovosti v analitskih laboratorijih poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na šoli, ostalo pred zaključkom šole (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako usposabljanja. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

  ODJAVA

  Zadnji rok za pisno odjavo je 6 delovnih dni pred začetkom šole. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah po začetku šole ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

  Strokovna vodja Šole kakovosti za analitske laboratorije je dr. Nineta Hrastelj.

  Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

  Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

  Obveščanje o izobraževanjih

  Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

  Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

  Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

  Več o bonusu zvestobe