Šole – Intenzivna usposabljanja

Utrinki in vtisi

Odlična kombinacija teoretičnega spoznavanja kontrole kakovosti v laboratoriju s praktičnimi primeri

Usposabljanje je namenjeno spoznavanju novih in učinkovitih pristopov za zagotavljanje in izboljševanje kakovostnega delovanja v laboratorijih.

Visoko strokovno raven SIQ Šole zagotavljajo priznani strokovnjaki: dr. Nineta Hrastelj, generalna sekretarka Evropskega združenja za kemijske in molekularne vede (EuCheMS), ki je tudi strokovna vodje Šole, Alenka Koželj z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Koper in dr. Monika Inkret, Vodja oddelka za kromatografske tehnike v Krki.

Udeleženci SIQ Šole kakovosti za analitske laboratorije prihajajo tako iz proizvodnih organizacij kot javnega sektorja, predvsem zdravstva. V času usposabljanja pridobijo praktična znanja s področja analitskih procesov, uporabe kontrolnih kart, metrološke sledljivosti, validacije preskusnih metod in merilne negotovosti. Osvojena znanja sprotno uporabljajo pri obravnavi primerov iz prakse. Skupaj iščejo poti do številnih izboljšav, ki jim koristijo pri povečevanju kakovosti delovanja njihovih laboratorijev.

Prave vsebine, strokovna podpora odličnih predavateljev in medsebojna izmenjava izkušenj ter mnenj so prednosti, ki jih udeleženci ob koncu izpostavljajo kot najvišjo vrednost enotedenskega intenzivnega usposabljanja.

Vtisi udeležencev

“Predvsem se mi je vtisnila v spomin trdna volja predavateljic, ki so se vse resnično potrdudile, da smo od šole v tako kratkem času za osvojitev sicer zelo širokega obsega vsebine izobraževanja udeleženke pridobile kar največ. S ŠKL so se mi odprla nova vrata, ki vodijo v čudovit svet znanosti. Izkušene predavateljice so vse vsebine izobraževanja dobro povezale, ‘rdeča nit’ je lepo tekla in je bila vselej jasna, ves čas predavanj sta bila v ospredju bistvo in smisel vsebine vsakega področja posebej. Pridobili smo vse informacije, ki so potrebne, da lahko znanje nadgrajujemo sami še naprej. Z nekaj besedami lahko napišem, da je bila šola preprosto zelo učinkovita in hkrati celo prijetna.”
dr. Lena Tajnšek, Kmetijski inštitut Slovenije

“Šola mi je bila všeč zaradi predavateljic, organizacije, vsebine in izbranih tem ter zaradi soudeležencev, ki prihajamo iz različnih področij in imamo drugačne izkušnje iz česar se rodijo nove ideje”.
Nika Drofenik, Štore Steel d.o.o.

“Zelo aktualna tema, podkrepljena z ogromno primeri, Vse predavateljice so zelo izkušene.”
Dejan Kralj, Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

“Odlična izkušnja. Končno prave vsebine na enem mestu. Šola kakovosti za analitske laboratorije mi je dala celovit pregled, kako učinkovito obvladovati analitski proces v laboratoriju. Zelo dragocena je bila izmenjava izkušenj vseh, ki smo prišli iz različnih laboratorijev. Spoznala sem domače in tuje izkušnje ter našla odgovor na marsikatero vprašanje.”
Jasmina Žnideršič, Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

“Šola je odlična kombinacija teoretičnega spoznavanja kontrole kakovosti v laboratoriju s praktičnimi primeri. Priprava projektne naloge iz svojega delovnega okolja pridobljeno znanje še bolj osmisli in približa vsakodnevni uporabi.”
Mitja Šavorn, Ljubljankse mlekarne