Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

02. - 04. 07. 2024

NAMEN

Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti in zahtevami standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. S pomočjo študije primerov in simulacije presoje se boste usposobili za učinkovito izvajanje presoje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter kombinirane notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem.

VSEBINA

 • Integrirani sistemi vodenja
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri in s poudarki na podobnostih in razlikah
 • Notranja presoja kot proces: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost kombiniranih notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje
 • Študij primera in simulacija kombinirane notranje presoje integriranih sistemov vodenja
 • Pisni preizkus znanja

Ali ste že seznanjeni z veljavno novostjo v zahtevah sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 15378, ISO 22000, ...)? 

V skladu z zavezami za obravnavo podnebnih sprememb je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), nedavno izdala dodatek k več kot tridesetim standardom za sisteme vodenja.
 
Dodatek v zahtevah 4.1 in 4.2 organizacijo usmerja, da razmisli, ali so podnebne spremembe relevanten dejavnik in ali so upoštevane vse možne posledice oziroma tveganja.
 
Na ustrezno opredeljene ukrepe tveganj podnebnih sprememb pa so pozorni tudi že presojevalci pri izvajanju zunanjih presoj različnih sistemov vodenja.
 
Na izobraževanju bomo posredovali tudi informacije glede novosti.


Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sisteme vodenja kakovosti in/ali sisteme ravnanja z okoljem;
 • izvajalcem presoj;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja okolja, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;
 • vodjem in vsem, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov vodenja ter ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.


Aktivno sodelovanje udeležencev na tečaju

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 oz. z zahtevami standarda ISO 14001:2015 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe