Nazaj na seznam storitev

Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (4. izdaja, 2023)

22. - 23. 05. 2024

Standard IATF 16949:2016 zahteva od organizacij v avtomobilski industriji presojanje procesov izdelave in s tem analiziranje ter vrednotenje skozi celoten življenjski cikel izdelka. Ena izmed najbolj razširjenih metod, ki se jih v praksi uporablja širom sveta za izpolnjevanje te zahteve, je opisana v referenčnem dokumentu nemške zveze avtomobilske industrije VDA 6.3.

Vedno višje zahteve postavljajo vodenje kakovosti pred vedno nove in zahtevnejše naloge. Odjemalci zahtevajo in pričakujejo robustne procese v celotni proizvodni verigi in dostavi. Čas med zasnovo novega proizvoda in njegovo proizvodnjo je vedno krajši, zato morajo biti procesi organizacije podvrženi nenehnemu nadzoru in izboljšavam za zagotovitev ustrezne zanesljivosti.

Cilj usposabljanja je spoznati in razumeti zahteve standarda za izvajanje notranjih presoj in presoj pri dobaviteljih skladno z VDA 6.3 in temeljito razumeti zahteve za projektno vodenje razvoja izdelka in procesa na področju avtomobilske industrije.

Namen

Presoja procesa VDA 6.3:

 • metoda neodvisne analize in vrednotenja razvoja izdelka, procesov implementacije in njihove uspešnosti;
 • lahko uporabljena znotraj in izven (potencialni, obstoječi dobavitelji) organizacije;
 • lahko uporabljena od faze razvoja izdelka do faze izdelave izdelka;
 • izpolnjuje zahteve IATF 16949;
 • primerna za majhna in srednje velika podjetja ter velike korporacije.

Usposobili se boste za izvajanje presoj proizvodnega procesa v skladu z zahtevami VDA 6.3 in boste z uspešno opravljenim pisnim preizkusom znanja pridobili potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.

Vsebina

 • Opombe glede revizije
 • Navodila za uporabo
 • Zahteve za presojevalce procesa
 • Izvajanje presoj na daljavo
 • Analiza potenciala
 • Vrednotenje presoje procesa za izdelke
 • Predstavitev zahtev vprašalnika (vodenje projekta; planiranje razvoja izdelka in proizvodnega procesa; implementacija razvoja izdelka in proizvodnega procesa; vodenje dobaviteljev; analiza proizvodnega procesa; servisiranje odjemalca)
 • Pisni preizkus znanja

Način dela

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, delo v skupinah, simulacije presoj in večerne študije primerov.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažje sodelovanje na tečaju priporočamo predhodno udeležbo na Tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001/poznavanje zahtev standarda ISO 9001/ predhodno znanje poznavanja orodij in metod kakovosti.

Udeležbo priporočamo

 • vodstvu podjetja, vodjem projektov, predstavnikom vodstva za kakovost, predstavnikom odjemalcev;
 • zaposlenim v službi razvoja, konstrukcije, tehnologije, kakovosti, nabave, proizvodnje, vzdrževanja, logistike, prodaje;
 • presojevalcem dobaviteljev in certificiranim presojevalcem procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016);
 • notranjim presojevalcem;
 • vsem, ki bi radi obvladovali oziroma izboljšali obvladovanje planiranja ter realizacije razvoja proizvoda in procesa izdelave.


Udeleženci Tečaja za presojevalce procesa VDA 6.3 (4. izdaja, 2023) v akciji

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda IATF 16949:2016 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe