Nazaj na seznam storitev

Usposabljanje: Vodja delovne skupine v proizvodnji

/

 • Vodje delovnih skupin v proizvodnji so hrbtenica proizvodnega procesa.
 • Vodje poskrbijo za visoko storilnost in zavzetost zaposlenih na linijah, za stroji, napravami, roboti in računalniki.
 • Vodje potrebujejo tudi širše poznavanje proizvodnega procesa ter veščine vodenja.

Program usposabljanja je v skladu s standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«. Vodje pridobijo nabor znanj, zahtevanih v poklicnem standardu za pridobitev NPK vodja delovne skupine v proizvodnji.

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? 

 • Da formalno potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Da se lažje zaposlite.
 • Da pridobite listino, ki je veljavna v vseh državah EU.

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) omogoča, da nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobite na osnovi priznavanja predhodno pridobljenih listin o usposobljenosti in drugih dokazil.

Prednost 5-dnevnega usposabljanja je v načinu izvedbe, saj udeleženci ob zaključku usposabljanja predstavite projektno nalogo, ki je dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije ter pridobite naziv »vodja delovne skupine v proizvodnji«.

VODJE PRIDOBIJO

 • znanje o razumevanju obsega procesa proizvodnje,
 • razumevanje pričakovanj managementa,
 • znanje in veščine za vodenje procesa proizvodnje,
 • znanje o metodah in tehnikah operativne odličnosti proizvodnje,
 • veščine vodenja in komuniciranja, potrebne za vodenje delovnih skupin,
 • znanje, kako preprečevati oz. učinkovito reševati konflikte med zaposlenimi, ki negativno vplivajo na delovne procese,
 • razumevanje, zakaj so spremembe pomembne in zakaj usmerjenost v agilno miselnost ni le trend,
 • smernice za prenos znanja in izkušenj svojim sodelavcem.

ORGANIZACIJA PRIDOBI

 • večjo učinkovitost delovnih skupin,
 • razvoj novih vrednot po načelu sodelovanja in zaupanja,
 • usposobljen kader za doseganje ciljev v proizvodnji.

PROGRAM

1. dan: Proizvodnja in proizvodni proces

1.1 Vodenje proizvodnega procesa

 • definicija procesa proizvodnje
 • aktivnosti obvladovanja procesa
 • zagotavljanje (doseganje) rezultatov delovne skupine
 • spremljanje rezultatov (ciljev)
 • produktivnost in učinkovitost (OEE)
 • vitka linija in zapravljanja v proizvodnji
 • urejenost delovnega mesta (5S)
 • predaja izmene
 • obvladovanje  sprememb

1.2 Kakovost in orodja zagotavljanja kakovosti

 • pojem  kakovosti
 • statistična orodja za zagotavljanje kakovosti
 • kriterij kakovosti
 • reševanje reklamacij
 • osnovne zahteve standarda ISO 9001
 • princip notranjih kupcev in dobavitelje

2. dan: Vloga vodje in vodenje delovne skupine v proizvodnji

 • uspešno vodenje delovne skupine
 • vodenje in doseganje ciljev
 • vloga in naloge vodje delovne skupine
 • LEAN vodenje: Kaj je smisel in cilj takega vodenja? 
 • pomen vrednot za vodenje
 • odgovornost vodje
 • aktivno vodenje
 • operativna odličnost
 • timsko delo
 • usposabljanje delavcev, večopravilnost

 3. dan: Komunikacija in motivacija delovne skupine v proizvodnji

3.1 Komunikacija v delovni skupini

 • pogoji za dobro komunikacijo
 • sporočanje in razumevanje
 • vizualizacija in komunikacija
 • povratne informacije
 • moč besednjaka
 • komunikacija v skupini
 • vodenje sestankov
 • največje napake pri komuniciranju

3.2 Motiviranje delavcev

 • kaj je motivacija
 • kako motivirati posameznika
 • kako motivirati delovno skupino
 • komunikacija za motiviranje
 • pohvala ali graja

4.  Izdelava projektne naloge

 • S pomočjo mentorja boste pripravili projektno nalogo s svojega področja dela. Cilj izdelave projektne naloge je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.  

5. dan: E-predstavitev zaključnih nalog udeležencev

 • Na zadnjem srečanju bodo udeleženci usposabljanja predstavili projektne naloge. Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv »vodja delovne skupine v proizvodnji«.

Trajanje usposabljanja: Skupaj 5 dni; 3 dni na sedežu SIQ (od 9. do 15. ure), 1 dan je ovrednoten za pripravo projektne naloge, 1 dan (zadnji dan) spletna izvedba (časovni okvir se dogovori naknadno).

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vodjam proizvodnje,
 • mojstrom, vodjam izmen in proizvodnih oddelkov,
 • vsem, ki želijo pridobiti strokovna znanja in spretnosti v skladu s standardom za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji« (pogoj za pridobitev poklicne kvalifikacije je srednja poklicna izobrazba).

NAČIN DELA

 • Oddajanje vsebine v skladu s standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«,
 • vprašanja in odgovori za preverjanje razumevanja vsebine,
 • izdelava nalog (uporaba pridobljenega znanja v svojem proizvodnem procesu),
 • interaktivna podpora predavatelja,
 • izdelava in predstavitev projektnih nalog.

KOTIZACIJA

Investicija v 5-dnevno intenzivno usposabljanje znaša:

977,50 EUR + 22 % DDV (15 % popust), če se na usposabljanje prijavita najmanj 2 osebi iz iste organizacije; 
1035,00 EUR + 22 % DDV (10 % popust), če je organizacija imetnik SIQ certifikata;
1150,00 EUR + 22 % DDV za vse ostale prijave.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi prijava na posamezne delavnice v sklopu usposabljanja Vodja delovne skupine v proizvodnji.

Ob prijavi na usposabljanje Vodja delovne skupine v proizvodnji poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta, ostalo pred zaključkom usposabljanja (pred zadnjim dnem oz. pred datumom zagovora ali predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako usposabljanja. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Izvedba v zaključeni skupini

Če želite izvedbo v vaši organizaciji v zaključeni skupini, bosta program in trajanje prilagojena ciljem in zahtevam vaše organizacije.

Povpraševanje nam posredujte na obrazcu ali nas pokličite na 01 5609 720. Glede na vaše želje in potrebe bomo za vas pripravili ponudbo. 

Nudimo tudi coaching vodij v proizvodnji

Individualni in skupinski coaching za kontinuiran in voden proces spremljanja razvoja vodij v proizvodnji.

Izvedba prve delavnice Proizvodnja in proizvodni proces večdnevnega usposabljanja Vodja delovne skupine v proizvodnji.


Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe