Certificiranje organizacij

Nazaj na predstavitev

Postopek certificiranja

Ko organizacija vzpostavi sistem vodenja skladno z zahtevami različnih sistemov vodenja, se lahko prijavi v certifikacijski postopek.

SIQ je usposobljen za certificiranje različnih sistemov vodenja. Certificiramo lahko posamezne sisteme vodenja ali integrirane sisteme v različnih kombinacijah.

Več o postopku certificiranja preberite v krovnem dokumentu naše dejavnosti  Certifikacijski pravilnik za sisteme vodenja. O pravilnosti uporabe certifikacijskega znaka SIQ pa v Navodilih za uporabo certifikacijskega znaka SIQ.

Postopek certifikacije in vzdrževanja certifikata

Potek postopka certifikacije in vzdrževanja certifikata ter aktivnosti udeležencev v postopku prikazuje naslednja slika.

 

Vzpostavitev sistema vodenja

Prvi korak pri pridobitvi certifikata je vzpostavitev sistema vodenja skladno z zahtevami mednarodnega standarda ali drugega referenčnega dokumenta.
Pri tem vam bo v pomoč SIQ Izobraževanje, kjer boste pridobili potrebna znanja ter strokovno podporo za implementacijo zahtev v vaš sistem vodenja.

SIQ izobraževanje