Certificiranje organizacij

Nazaj na predstavitev

Akreditacije

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CS-001 certificiranja sistemov vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1).

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije SI-V-0001 okoljskega preverjanja (SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015).

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije P-002 preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065:2013).

IQNet – mednarodno partnerstvo

SIQ je član mreže IQNet (The International Certification Network), tj. mednarodnega združenja organizacij, ki izvajajo ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja. Tudi članstvo v IQNet zahteva od certifikacijskega organa, da deluje po določenih pravilih, kar se preverja z rednimi presojami.

 

Certifikati

SIQ certifikat

IQNet certifikat