Certificiranje organizacij

Nazaj na predstavitev

Akreditacije

IQNET – mednarodno partnerstvo

SIQ je član mreže IQNET (The International Certification Network), tj. mednarodnega združenja organizacij, ki izvajajo ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja. Tudi članstvo v IQNET zahteva od certifikacijskega organa, da deluje po določenih pravilih, kar se preverja z rednimi presojami.

SA Slovenska akreditacija

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CS-001 na področju certificiranja sistemov vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1). Priloga k akreditacijski listini CS-001(zunanja povezava)
SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije SI-V-0001 na področju okoljskega preverjanja (SIST EN ISO/IEC 17021-1). Priloga k akreditacijski listini SI-V-0001 (zunanja povezava)
SIQ Ljubljana je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije P-002 na področju preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov in o tonskih kilometrih (SIST EN ISO/IEC 17029). Priloga k akreditacijski listini P-002 (zunanja povezava)

 

ATS akreditacija

SIQ Ljubljana je akreditiran pri Akreditacijskem organu Srbija s številko akreditacije 08-022 za sistem upravljanja informacijske varnosti   

(ISO/IEC 17021-1:2015). 

 

Medicinski pripomočki – priglašeni organ

SIQ Ljubljana je priglašeni organ (št. 1304) za medicinske pripomočke po uredbi MDR (Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih).

Obseg delovanja je objavljen v SMCS bazi Evropske komisije (prej NANDO) na spletnem naslovu: EUROPA – European Commission – Growth – Regulatory policy – SMCS

 

Certifikati

SIQ certifikat

IQNET certifikat