Izobraževanje

Svetovni dan varne hrane

07. junij 2021

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane. Svetovni dan varnosti hrane je dan za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane. Je priložnost za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano, saj varnost hrane vpliva na prehransko varnost, zdravje ljudi, gospodarsko blaginjo, kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj.

Varna hrana je danes vse prej kot samoumevna in žal odvisna od številnih vplivov vzdolž celotne poti od surovin, materialov in snovi, ki prihajajo v stik, različnih tveganj, vplivov iz okolja, ustreznosti rokovanja, učinkovitosti nadzora, kulture, navad, poglobljenega razumevanja in zavedanja, vse do pripravljenega obroka. Obenem je prehranska industrija odgovorna za izpust precejšnjega deleža emisij toplogrednih plinov na globalni ravni. Trajnostna usmeritev organizacij, zelene tehnologije in inovacije, pripomorejo k reševanju okoljske, družbene in gospodarske problematike.

Na SIQ s certificiranjem sistemov vodenja varnih živil in izvajanjem izobraževanj soustvarjamo zaupanje v varne proizvode in odgovorno družbo. Zagotavljanje kakovosti in varnost živil je osnovna odgovornost vseh vključenih v katerikoli člen prehranske verige, udejanjanje trajnostnega razvoja, skrb za nenehen napredek, zaščita potrošnika in povečevanje njegovega zaupanja pa ključ za dolgoročni poslovni uspeh. Kot nepristranska, neodvisna in strokovna organizacija s svojim znanjem in kakovostnimi storitvami skupaj z vami gradimo boljšo družbo.

Ob Svetovnem dnevu varne hrane vas vabimo, da si rezervirate 7. september in se nam pridružite na brezplačnem strokovnem e-srečanju z naslovom

Kultura varnosti živil in trajnostna prihodnost v nizkoogljični družbi

Na kratkem strokovnem srečanju vam bomo predstavili, kakšna naj bi bila družbena odgovornost pri snovanju varnih živil s sistemi ravnanja z okoljem za soustvarjanje zelenih priložnosti in trajnostnih produktov.

 

 

Nazaj na vse novice