Obuke/Program

Životna sredina ISO 14001:2015

Obuka za interne provere sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji.

Više o obuki