Obuke/Program

Obuke/program

Laboratoriji i Kontrolna tela

Webinar: Interne provere prema standardu ISO/IEC 17020:2012

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17020:2012. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u kontrolnom telu.

Više o webinaru

Webinar: Interene provere ISO/IEC 17025:2017

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17025:2017. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u laboratoriji za ispitivanje/etaloniranje.

Više o webinaru