Obuke/Program

Medicinski aparati

E-obuka: Dobra proizvođačka praksa prema smernicama evropske unije (EU GMP)

Dobra proizvođačka praksa je važan faktor u obezbeđivanju kvalitetnih, efikasnih i bezbednih lekova. Princip dobre proizvođačke prakse je potrebno koristiti u svim fazama proizvodnje lekova, zato je važno da su proizvođači svesni njegove upotrebe.

Više o obuki

E-obuka: Sveobuhvatno upravljanje rizikom u proizvodnji medicinskih sredstava - pristup zasnovan na riziku (Risk Based Approach)

Bezbednost medicinskih sredstava se u velikoj meri temelji na procesima koje primenjujemo za razvoj, proizvodnju i održavanje medicinskih sredstava. Neophodno je znati identifikovati rizike povezane sa procesima i takođe njima upravljati – upravljanje rizicima zahteva i EN ISO 13485: 2016.

Više o obuki