Obuke/Program

Kvaliteta ISO 9001:2015

Obuka za interne provere sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji.

Više o obuki
ISO 9001