Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017

28. - 29. 09. 2020

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci, pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.  

Namen

Na tečaju bomo udeležencem podrobneje predstavili zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017. S pomočjo študije primera in simulacije presoje se boste usposobili za samostojno izvajanje notranje presoje sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, vključno s pripravo na presojo, poročanjem ter izdelavo programov za korektivno ukrepanje. Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste pridobili SIQ potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca po ISO 17025:2017.

Vsebina

  • Pomen in struktura standarda ISO/IEC 17025:2017
  • Zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017
  • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
  • Kompetentnost presojevalcev
  • Študija primera in simulacija notranje presoje
  • Pisni preizkus znanja

 Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

Ciljna skupina

  • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti v laboratorijih;
  • bodoči presojevalci sistema vodenja kakovosti v laboratoriju;
  • presojevalci drugih sistemov vodenja;
  • vsi, ki želite podrobneje spoznati zahteve novega standarda ter pridobiti znanje in veščine s področja presojanja.

Vtisi udeležencev tečaja:

"Interaktivnost in praktični primeri." (Jože Leskovar, Elektro Maribor d.d.)
"Super vpogled v standard in tudi praktična uprizoritev presoje, še posebej igranje vlog presojanec in presojani." (Barbara Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije)
"Aktivno sodelovanje." (Jasna Tompa, Univerza v Mariboru)

 

 

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe