Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017

29. - 30. 11. 2022

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ.
Kot registriranemu notranjemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Tečaj traja 2 dni.

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci, pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.  

Namen

Na tečaju bomo udeležencem podrobneje predstavili zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017. S pomočjo študije primera in simulacije presoje se boste usposobili za samostojno izvajanje notranje presoje sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, vključno s pripravo na presojo, poročanjem ter izdelavo programov za korektivno ukrepanje. Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo o uspešno opravljenem tečaju po ISO 17025:2017.

Vsebina

 • Pomen in struktura standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

 Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


Ciljna skupina

 • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti v laboratorijih;
 • bodoči presojevalci sistema vodenja kakovosti v laboratoriju;
 • presojevalci drugih sistemov vodenja;
 • vsi, ki želite podrobneje spoznati zahteve novega standarda ter pridobiti znanje in veščine s področja presojanja.

Način dela

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 17025:2017.

Kaj je bilo udeležencem tečaja posebej všeč::

"Interaktivnost in praktični primeri." Jože Leskovar, Elektro Maribor d.d.

"Super vpogled v standard in tudi praktična uprizoritev presoje, še posebej igranje vlog presojanec in presojani." Barbara Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije

"Aktivno sodelovanje." Jasna Tompa, Univerza v Mariboru

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe