Nazaj na seznam storitev

Kako izboljšati varnost dobavne verige v praksi (Supply chain)

18. 10. 2024

Zaradi neobvladovanja tveganj v dobavni verigi lahko izgubite vašega strateškega partnerja. Ohranite ugled in mu dokažite, da vam lahko zaupa!

CILJ: IZBOLJŠAJTE VARNOST IN ODPORNOST DOBAVNE VERIGE.

Se tudi vi srečujete s tveganji kot so

 • zamude pri dobavah,
 • poškodovanje blaga ali osebja,
 • izginotje ali kraja blaga ter vstop ponaredkov,
 • odtujitev proizvodnih obratov ali transportnih sredstev s surovinami in osebjem vred,
 • krnitev integritete pošiljke z nameni tihotapljenja drugega blaga ali ljudi,
 • ponarejanje dokumentacije in informacij v informacijskih sistemih?

V organizacijah se nenehno soočate z izzivi zagotavljanja varnosti dobavne verige in izvajate ukrepe za obvladovanje s tem povezanih tveganj. Dandanes so tovrstni izzivi še veliko bolj očitni. V iskanju dobrih praks na tem področju se lahko naslonite tudi na najnovejšo izdajo mednarodnega standarda ISO 28000:2022 Varnost in odpornost - Sistemi za upravljanje varnosti - Zahteve. In nenazadnje je varnost dobavnih verig povezana tudi z zagotavljanjem primerne kibernetske varnosti.

NAMEN

 • učinkovitejše prepoznavanje groženj in ocenjevanje tveganj,
 • ciljano planiranje ukrepov za obvladovanje tveganj,
 • primere dobrih praks prenesti v kontekst vaše organizacije,
 • na podlagi obravnavanih primerov prepoznati priložnosti ter zasnovati strategije za njihovo izrabo,
 • izboljšati učinkovitost, varnost in odpornost dobavne verige,
 • ohranjati in razvijati verodostojnost in prepoznavnost lastne in partnerskih blagovnih znamk,
 • povečevati zaupanje zainteresiranih strani,
 • zadostiti specifičnim zahtevam kupcev in dobaviteljev glede upravljanja varnosti dobavnih verig, kot to na primer od svojih dobaviteljev zahtevajo globalni proizvajalci,
 • zagotavljati skladnost poslovanja z mednarodnimi in nacionalnimi predpisi.

VSEBINA

 • Izhodišča upravljanja varnosti dobavni veriga
 • Zahteve predpisov glede upravljanja varnosti in odpornosti dobavnih verig
 • Procesi upravljanja varnosti in odpornosti dobavnih verig
 • Prepoznavanje groženj in ocenjevanje tveganj z uporabo referenčne metodologije – primeri in aktivno delo
 • Bistvene vhodne in izhodne dokumentirane informacije v procesu zagotavljanja varnosti in odpornosti dobavnih verig – primeri in aktivno delo
 • Primeri dobrih praks in njihova implementacija v kontekst izbrane (vaše) organizacije – primeri in aktivno delo
 • Integracija procesa upravljanja varnosti in odpornosti dobavnih verig v obstoječi sistem vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 ...) – primeri in reševanje dilem organizacij udeležencev

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • pooblaščenim gospodarskim subjektom - AEO (proizvajalci, izvozniki, ponudniki logističnih storitev - špediterji, prevozniki, imetniki skladišč, carinski zastopniki, in uvozniki);
 • vodstvenim delavcem;
 • vodjem nabavnih oddelkov oziroma dobavnih verig;
 • osebju, ki je odgovorno za (strateško) varnost poslovanja;
 • osebju, ki je odgovorno za neprekinjeno poslovanje;
 • osebju, ki je odgovorno za področje upravljanja tveganj;
 • osebju, ki je odgovorno za logistiko, dobro distribucijsko prakso;
 • odgovornim za sisteme vodenja.

NAČIN DELA

 • Praktična delavnica s kombinacijo predavanj.
 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.
 • Izmenjave izkušenj in mnenj ter aktivnega dela na obravnavanih vsebinah z vidika prepoznavanja priložnosti in njihove uvedbe za izboljšanje sistema upravljanja varnosti in odpornosti v dobavni verigi.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe