Nazaj na seznam storitev

Okoljska tveganja in priložnosti

01. 10. 2024

NAMEN

Poznavanje okoljske politike in podnebnih tveganj. Spoznavanje in uporaba okoljskih instrumentov in orodij, poznavanje standardov in vodil na področju okolja.

Podamo odgovore na vprašanja: Kaj so ključni okoljski problemi? Ali prepoznamo vplive poslovnega procesa na okolje? Ali znamo določiti pomembne okoljske vplive in pripraviti ukrepe za obvladovanje tveganj na področjih obvladovanja podnebnih sprememb, biodiverzitete, trajnostnega ravnanja z viri? Kateri so kazalniki okoljske uspešnosti? Kako trajnostnostno upravljamo z izdelki? Kako procesi, izdelki vplivajo na emisije toplogrednih plinov? So pristopi krožnega gospodarstva lahko priložnosti? Kako sistematično pristopiti k preverjanju in potrjevanju skladnosti vse bolj zahtevne okoljske zakonodaje in zahtev deležnikov?

VSEBINA

  • Okolje in poslovni procesi
  • Sistemi in orodja za učinkovito upravljanje okolja in upravljanja z energijo
  • Okoljska tveganja, preprečevanje onesnaženja
  • Krožno gospodarstvo in trajnostna raba virov
  • Prilagajanje podnebnim spremembam
  • Naravni ekosistemi in biotska raznovrstnost
  • Izmenjava izkušenj in primeri dobre prakse

Vsebina je tudi del programa Strokovnjak za trajnostno upravljanje.

NAČIN DELA

  • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: 01 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe