Nazaj na seznam storitev

Pot do oznake CE

07. in 14. 06. 2024

Zagotoviti skladnost tehničnih proizvodov nikoli ni bila lahka naloga – na eni strani obveza, da se na trg ali v uporabo smejo dati le skladni (in s tem tudi varni) proizvodi, na drugi pa zavedanje, da napori zagotavljanja skladnosti ne smejo preseči meje konkurenčnosti na prostem trgu. Nove potrebe ali pričakovanja uporabnikov, vse hitrejši razvojni cikli, pojav novih tehnologij, porast prodaje preko spleta, izzivi v dobavnih verigah, prodajne variacije, nestabilnost proizvodnega procesa itd. postavljajo ekonomske operaterje danes pred še večje izzive in dileme.

Na delavnici bomo s pomočjo primerov dobrih in slabih praks pojasnili, kako

 • se orientirati v obsežni tehnični zakonodaji Evropske unije,
 • identificirati relevantne tehnične predpise (direktive, uredbe),
 • se ob uvozu proizvodov iz neevropskih držav izogniti pastem pri pridobivanju avtentičnih in ustreznih dokazil o skladnosti,
 • zagotoviti ali pripraviti tehnično dokumentacijo o skladnosti,
 • se izvedejo postopki testiranja in/ali certificiranja,
 • pravilno označevati tehnične proizvode,
 • se odzvati in ukrepati v primeru tržnega nadzora.

Predstavili vam bomo Uredbo o tržnem nadzoru 1020/2019/EUki opredeljuje odgovornosti in dolžnih ravnanj ponudnikov blaga preko spleta ter Uredbo o ekološkem načrtovanju izdelkov (Ecodesign), v okviru katere je uveljavljenih že okoli 30 izvedbenih predpisov in ki tudi zahteva označevanje z oznako CE. Pojasnili bomo vlogo ocene tveganja kot orodja za zagotavljanje skladnosti tehničnih proizvodov že v fazi načrtovanja in možnostih pri ugotavljanju.

VSEBINA

1. dan:

 • pogoji za dajanje tehničnih proizvodov na trg ali v uporabo,
 • razlike v odgovornosti med vrstami ekonomskih subjektov v dobavni verigi,
 • aktivnosti tržnega nadzora nad tehničnimi proizvodi in možni izidi nadzora, izvedba popravljalnih ukrepov in smernice za ravnanje v primeru odpoklica (recall),
 • razsežnosti oznake CE, direktive Novega pristopa in zakonodajni okvir za trženje proizvodov (NLF),
 • zadnje spremembe in novosti v tehnični zakonodaji (prenova direktiv in uredb CE, Ecodesign, Splošna varnost proizvodov, Odgovornost za hibni proizvod),
 • ocena tveganja za proizvod v razvojni in poprodukcijski fazi, pojem funkcionalne varnosti,
 • nadzor skladnosti izdelkov med serijsko proizvodnjo,
 • pravilna uporaba harmoniziranih standardov pri načrtovanju in izdelavi proizvodov,
 • dokumentiranje skladnosti in razpoložljivost tehnične mape,
 • dokazovanje skladnosti – naloge proizvajalca in vloga priglašenega organa,
 • priprava navodil za uporabo,
 • priprava ES-izjave o skladnosti,
 • zahteve za označevanje in kdaj se pojavi oznaka CE.

Priprava elaborata: udeleženci do naslednjega srečanja pripravite kratek usmerjen elaborat o zahtevah za skladnost izbranega proizvoda iz svojega delovnega okolja, ki ga potem skupaj s predavateljem obdelate na drugem delu usposabljanja.

2. dan:

 • prepoznavanje direktiv Novega pristopa in načini alokacije relevantnih standardov,
 • uporaba generičnih in produktnih standardov,
 • ocenjevanje tveganj, vrednotenje ustreznosti tehničnih ukrepov in njihovo evidentiranje skozi izdelavo dokumentacije ocene tveganja,
 • obvladovanje odnosov z dobavitelji in izvajalci storitev na področju zagotavljanja/ugotavljanja skladnosti,
 • priprava vzornih navodil za uporabo,
 • pravice in dolžnosti v razmerju projektant (konstrukter) – proizvajalec (izdelovalec) – monter (sestavljalec) – integrator,
 • pravice in dolžnosti v razmerju proizvajalec – pooblaščeni zastopnik – uvoznik – distributer – nosilec blagovne znamke,
 • zahteve za uvoz iz tretjih držav ter statusa rabljene opreme,
 • odgovornosti ponudnikov tehničnega blaga preko spleta,
 • tehnike prepoznavanja avtentičnosti tehnične dokumentacije ali modifikacij proizvodov (razkorak med 'certificiranim' in dejanskim stanjem),
 • pogoste napake in prepoznane dobre prakse ekonomskih subjektov.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vsem, ki so zadolženi za razvoj tehničnih izdelkov;
 • vodjam kakovosti v razvojnih in proizvodnih podjetjih;
 • zastopnikom, nosilcem blagovnih znamk in uvoznikom tehničnih izdelkov neevropskih proizvajalcev;
 • spletnim trgovinam;
 • vsem, ki želijo pridobiti, posodobiti ali nadgraditi znanje o oznaki CE in zagotavljanju skladnosti proizvodov.

NAČIN DELA

 • Delavnica bo izvedena skozi praktične delavnice in študije primerov iz prakse.
 • Udeleženci pripravite kratek elaborat o zahtevah za skladnost izbranega proizvoda iz svojega delovnega okolja.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacijeTanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-mail: tanja.bencek@siq.si  

07. 06. 2024
14. 06. 2024

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe