Nazaj na seznam storitev

Raba orodij sistema upravljanja z energijo v praksi

/

NAMEN

Na delavnici bomo predstavili sistemske pristope za spodbujanje, obvladovanje, optimizacijo in izboljševanje energetske učinkovitosti z uporabo najboljših praks sistema upravljanja z energijo. Govora bo tudi o smernicah pri razvoju sistemov upravljanja z energijo, ki prinašajo vrsto novih pojmov oziroma orodij, ki se pri končnih porabnikih energije uvajajo postopno.

VSEBINA

 • Zbiranje energetskih podatkov
 • Razvoj kazalnikov in energijskih izhodišč
 • Izvajanje notranjega energetskega pregleda (energy review)
 • Akcijski plan
 • Snovanje
 • Primeri dobrih praks

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sistem upravljanja z energijo v organizacijah;
 • energetskim managerjem;
 • odgovornim za sistem ravnanja z okoljem;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja;
 • vsem, ki želijo pridobiti dodatno znanje s področja sistemov upravljanja z energijo in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Predstavitev zahtev, načel, smernic, pristopov in orodij.
 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 50001 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si   

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe