Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018

/

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      
Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v  SIQ register presojevalcev.
Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več

Učinkovita raba energije je danes tema mnogih pogovorov tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. Se tudi vi že zavedate, da lahko s pravilnim upravljanjem ustvarite velike prihranke, s tem pa vplivate na uspešnost vašega poslovanja?

Ena od zahtev standarda je tudi periodično izvajanje notranjih presoj, s katerim organizacija preverja doslednost in učinkovitost svojega delovanja ter išče priložnosti za nenehno izboljševanje, kar pa lahko stori le s kompetentnimi presojevalci.

Tečaja se udeležite, ker

 • boste izvedeli, kako učinkovito pristopiti oziroma nadgraditi vaš sistem upravljanja z energijo izvesti kakovosten začetni pregled energetskih vidikov;
 • boste na osnovi praktičnih primerov bolje razumeli zahteve standarda;
 • se boste spoznali z metodami in tehnikami presojanja ter se usposobili za učinkovito izvajanje presoj;
 • boste izvedeli, kako vzpostaviti sistem kazalnikov uspešnosti ravnanja z energijo;
 • boste pridobili veščine za prepoznavanje priložnosti za izboljševanje sistema vodenja.

VSEBINA

 • Zahteve standarda ISO 50001:2018 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri, novosti in spremembe, podobnosti in razlike med ostalimi sistemi vodenja, vaje iz poznavanja zahtev
 • Razlaga s praktičnimi primeri
 • Energetski pregled, zahteve energetskega planiranja, energetska zakonodaja
 • Nadzor in spremljanje rabe energije
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov, vodstveni pregled sistema upravljanja z energijo
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Pisni preizkus znanja

Analiza v Veliki Britaniji je pokazala, da porabniki energije na prvo mesto pri uvajanju standarda postavljajo ekonomske učinke standarda. Tudi standard sam opozarja, da se moramo osredotočiti predvsem na vsebino sistema upravljanja in ne zgolj na dokumentacijo.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sistem upravljanja z energijo v organizacijah;
 • bodočim presojevalcem sistema upravljanja z energijo;
 • odgovornim za sistem ravnanja z okoljem;
 • presojevalcem in svetovalci s področja sistemov vodenja;
 • vsem, ki želijo pridobiti dodatno znanje s področja sistemov upravljanja z energijo in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 50001:2018.


Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 50001  ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe