Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

04. - 06. 12. 2023 (izvedba zagotovljena)

NAMEN

Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti in zahtevami standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. S pomočjo študije primerov in simulacije presoje se boste usposobili za učinkovito izvajanje presoje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter kombinirane notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem.

VSEBINA

 • Integrirani sistemi vodenja
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri in s poudarki na podobnostih in razlikah
 • Notranja presoja kot proces: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost kombiniranih notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje
 • Študij primera in simulacija kombinirane notranje presoje integriranih sistemov vodenja
 • Pisni preizkus znanja


Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sisteme vodenja kakovosti in/ali sisteme ravnanja z okoljem;
 • izvajalcem presoj;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja okolja, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;
 • vodjem in vsem, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje poslovanja;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov vodenja ter ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.


Aktivno sodelovanje udeležencev na tečaju

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 oz. z zahtevami standarda ISO 14001:2015 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe