Nazaj na seznam storitev

Tečaj za vodilne presojevalce po zahtevah standarda ISO 22000:2018

/

"En tečaj, dve potrdili."

"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      
Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.
Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Pogoj za udeležbo na tečaju za vodilne presojevalce sistema vodenja varnih živil je uspešno zaključeno Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018.

NAMEN

 • Udeleženci boste pridobili znanje za vodenje presoj in veščine za samostojno načrtovanje in izvajanje presoje sistema vodenja varnih živil ter kompetentno izvajanje kombinirane presoje sistemov vodenja.
 • Usposobili se boste za pripravo poročila o presoji, ustrezno posredovanje ugotovitev presoje in pripravo programov ukrepanja. 
 • Z rednimi presojami, ki jih boste izvajali kot usposobljen vodilni presojevalec sistema vodenja varnih živil boste znali prepoznati slabosti in tveganja v sistemu, ki bi lahko imela negativen učinek na zagotavljanje varnih živil v vaši organizaciji ter ugotovitve presoj izkoristili za izboljšave.

VSEBINA

1. dan

 • Smernice za presojanje ISO 19011 in zahteve ISO 17021

2. dan

 • Presoja obvladovanja dokumentacije in delovanja sistema
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov
 • Izvajanje presoj: študij primerov in igranje vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in izdelava poročil
 • Ocenjevanje izvedenih ukrepov in izboljševanje
 • Pisni preizkus znanja

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja

in knjižico Kako zagotavljati varnost in skladnost živil na trgu?

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Odgovorni za sistema ISO 22000:2018 in HACCP;
 • linijski management v živilskih obratih;
 • presojevalci, ki želijo svoje znanje razširiti na presojanje sistemov ISO 22000:2018 in HACCP;
 • strokovnjaki s področja živilstva, ki bi radi pridobili izkušnje s presojanjem sistemov.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje;
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja;
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 22000:2018.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe