Nazaj na seznam storitev

Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

/

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      
Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.
Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Pogoj za udeležbo na tečaju za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem je uspešno zaključeno Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem. 

NAMEN

Udeleženci pridobite znanje za vodenje presoj in veščine za samostojno načrtovanje in izvajanje presoje sistema ravnanja z okoljem, pripravo poročila, ustrezno posredovanje ugotovitev o presoji in pripravo programov ukrepanja. Z rednimi presojami, ki jih boste izvajali kot usposobljen vodilni presojevalec sistema ravnanja z okoljem, boste znali prepoznati slabosti in tveganja v sistemu, ki bi lahko imela negativen učinek na okolje, ugotovitve presoj pa izkoristili za uvajanje izboljšav.

VSEBINA

1. dan

 • Smernice za presojanje ISO 19011 in zahteve ISO 17021

2. dan

 • Standard ISO 14001:2015 – razlaga zahtev s praktičnimi primeri
 • Presoja obvladovanja dokumentacije in delovanja sistema
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov
 • Izvajanje presoj: študij primerov in igranje vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in izdelava poročil
 • Ocenjevanje izvedenih ukrepov in izboljševanje
 • Pisni preizkus znanja

NAČIN DELA

 • Usposabljanje sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, delo v skupinah, simulacije presoj in študije primerov.
 • Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure.
 • Udeležencem priporočamo, da prinese s seboj svoj izvod standarda ISO 14001: 2015.
 • Dodatno gradivo za pripravo vam posredujemo pet dni pred začetkom oziroma po prejemu prijave in plačilu kotizacije.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem in/ali vodenjem kakovosti v organizacijah;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;
 • strokovnim izvedencem, ekologom;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje s področja sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Usposabljanje sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, delo v skupinah, simulacije presoj in študije primerov.
 • Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure.
 • Udeležencem priporočamo, da prinese s seboj svoj izvod standarda ISO 14001: 2015.
 • Dodatno gradivo za pripravo vam posredujemo pet dni pred začetkom oziroma po prejemu prijave in plačilu kotizacije.

Kotizacija za 2 dni

 • Kotizacija z 20 % popustom: 336,00 EUR*
 • Kotizacija z 10 % popustom: 378,00 EUR**
 • Kotizacija brez popusta: 420,00 EUR

* 20 % popust uveljavljate, če imate opravljen SIQ tečaj za vodilne presojevalce drugih sistemov vodenja.

** 10 % popust uveljevljate, če organizacija prijavi najmanj tri udeležence ali ima SIQ certifikat za sisteme vodenja ali je udeleženec vpisan v register notranjih presojevalcev.

Opomba - popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje gradiva, potrdilo, kosila ter osvežilne napitke med odmori; 22 % DDV ni vključen v ceno. Ob prijavi plačate kotizacijo na poslovni račun NLB številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako izobraževanja. Račun boste prejeli po koncu tečaja.

ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 14001:2015 ali se prijavite na brezplačno  informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe