Nazaj na seznam storitev

Zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu

12. - 13. 12. 2023

Kako vpeljati zakonodajne spremembe, kot je izpostavljenost biološkim dejavnikom, v prakso: ocena tveganja za COVID-19, delo na domu

TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na delavnici v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

NAMEN

Kako spremljati vse zakonodajne zahteve, ki veljajo za posamezno organizacijo? Kako vpeljati nove zahteve v vsakdanje življenje? Kako to vpliva na oceno tveganja?

Na delavnici bomo s pomočjo praktičnih primerov (COVID-19, izpostavljenost biološkim dejavnikom na delovnem mestu, delo na domu, primeri udeležencev) ocenili skladnost delovanja organizacije. Kako o tem poročati najvišjemu vodstvu, je velikokrat izziv, pred katerega so postavljene odgovorne osebe. Osnova je celovito poznavanje veljavne zakonodaje, ki jo morajo organizacije uvesti v prakso.

VSEBINA

 • Zakonodajne spremembe v zadnjih letih – kaj smo morali narediti
 • Kako vplivajo nove zahteve na oceno tveganja?
 • Kateri drugi zakoni in podzakonski akti še pokrivajo področje varnega dela?
 • Kdo je odgovorna oseba za spremljanje zakonodajnih zahtev?
 • Implementacija zakonodajnih zahtev – kako?
 • Kako obveščamo odgovorne osebe o ugotovljenih odstopanjih?
 • Študij primerov udeležencev

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • predstavnikom vodstva in odgovornim za sisteme vodenja VZD in njihovo integracijo;
 • odgovornim za varnost in zdravje pri delu v organizaciji;
 • strokovnim delavcem s področja varstva pri delu;
 • predstavnikom zaposlenih in članom svetov delavcev;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja;
 • organizatorjem poslovanja.

NAČIN DELA

 • Izobraževanje poteka 2 dneva. Prvi dan bo predstavljena zakonodaja s poudarkom na novostih, drugi dan pa bomo z delom v skupinah, izmenjavo izkušenj in študijem primerov iskali praktične rešitve implementacije zakonodajnih zahtev.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si    

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe