ISO 22000

Nazaj na ISO 22000

Nova izdaja ISO 22000:2018

Nizu novih izdaj standardov sledi tudi pričakovan novi ISO 22000:2018. Trenutno je standard v fazi pregledovanja osnutka, načrtovan čas izdaje je junij 2018.

Trenutno veljavna izdaja ISO 22000:2005 je bila v obdobju od leta 2014 pregledana s strani specialistov iz več kot 20 držav. Vključeni člani ISO/TC34/SC17/W8 imajo izkušnje in strokovna znanja iz področja vzpostavljanja in presojanja sistemov vodenja varnih živil.

Kje so glavne spremembe standarda?

Glavne spremembe so usmerjene v prilagajanju strukture standarda ostalim standardom (HLS – High level structure), kakor tudi razjasnitvi ključnih pojmov.

Struktura/zgradba standarda sledi ostalim ISO standardom z namenom enostavneje uporabe za tiste, ki imajo več standardov s področja sistemov vodenja.

Razjasnjevanje ključnih pojmov:

  • Razmišljanje na podlagi tveganj -standard postavlja drugačen pristop pri razumevanju tveganj in ločuje poslovna in operativna tveganja:
    • poslovna tveganja obravnavajo nevarnosti in priložnosti kot del koncepta delovanja organizacije;
    • operativna tveganja so obravnavana kot analiza tveganj kritičnih kontrolnih točk – HACCP, v okviru tehničnega področja;
  • PDCA krog (Plan-Do-Check-Act / Načrtuj- Naredi- Preveri- Ukrepaj– standard razčiščuje pojmovanje PDCA kroga in ju loči v dva ločena kroga, ki v standardu delujeta skupaj in eden znotraj drugega: eden se ukvarja  s sistemom vodenja, drugi obravnava HACCP načela.
  • Operativni postopki: podan je jasen opis razlik pri ključni terminologiji kot so: kritične kontrolne točke (KKT), operativni prerekvizitni programi (OPRP) in prerekvizitni programi (PRP).

Z ostalimi podrobnostmi vas bomo seznanili po izdaji standarda. Običajno so najbolj pogosta vprašanja na temo prehodnega obdobja, veljavnost certifikatov ISO 22000:2005, način prehoda na novo izdajo standarda. Na razpolago vam bomo tudi za druge strokovne informacije