Predstavitev

Izobraževanja

Naše storitve

Organiziramo sledeča izobraževanja:

 • Merilna negotovost fizikalne veličineMerilni rezultat kalibracijskega ali testnega laboratorija je brez podane merilne negotovosti nepopoln, zato mora laboratorij imeti in uporabljati postopek za ocenjevanje merilne negotovosti kalibracije. Merilna negotovost je parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini. Tako z izraženo merilno negotovostjo zagotavljamo kredibilnost rezultata na kateremkoli področju. Na delavnici predstavimo postopek za ocenjevanje merilne negotovosti in možnosti uporabe ocene merilne negotovosti pri kalibracijah in preizkusih na področju fizikalnih veličin. Na ta način vas seznanimo s pomenom zagotavljanja kredibilnosti merilnih rezultatov. Po predstavitvi teorije obravnavamo in analiziramo izbrani študijski primer, na osnovi katerega boste usposobljeni za samostojno izračunavanje oz. določanje merilne negotovosti fizikalne veličine.
 • Obvladovanje merilne opreme: Z razvojem znanosti in tehnologije naraščajo tudi potrebe po uporabi objektivnih merilnih tehnik in zanesljivih nadzornih in merilnih naprav, ki zagotavljajo primerno točnost ob prepoznavni sledljivosti meritev. Izpolnjevanje zahtev standardov ISO 9001 in ISO 14001 spodbuja bolj racionalno in učinkovito poslovanje znotraj organizacije z vzpostavitvijo ustreznih procesov za učinkovito obvladovanje nadzornih in merilnih naprav. V laboratorijih organiziranih skladno z zahtevami standarda ISO/IEC 17025 pa je zagotavljanje sledljivosti meritev predstavlja osnova njihovega dela.
 • Organizacija izobraževalnih seminarjev s področja meroslovja in kalibracij po željah stranke: Ena od temeljnih nalog meroslovnega instituta je tudi prenos specifičnega meroslovnega znanja kot tudi širšega znanja s področja merilne tehnike, laboratorijskega dela in meroslovne urejenosti. Povpraševanje za specifično področje ali temo za zaključeno skupino nam lahko posredujete na e-naslov info.meroslovje@siq.si. Glede na vaše potrebe in pričakovanja vam bomo z veseljem posredovali ponudbo. Naše pretekle reference:
  • svetovanje in pomoč pri postavitvi atomske ure v meroslovnem institutu v Črni gori (Montenegrin Bureau of Metrology, MBM)
  • izobraževanje s področja merjenja toka, napetosti in moči pri nizkih frekvencah ter merjenja na radio-frekvenčnem in mikrovalovnem področju v meroslovnem institutu v Črni Gori (Montenegrin Bureau of Metrology, MBM)
  • izobraževanje s področja merjenja toka, napetosti in moči pri nizkih frekvencah v bolgarskem meroslovnem inštitutu (Bulgarian Institute of Metrology, BIM)
  • teorija in postopki kalibracije  RF tokovnih sond in absorpcijskih klešč za Daiking Industries LTD (Tajska)