Predstavitev

Rezultate svojega raziskovalnega dela redno predstavljamo na mednarodnih znanstvenih konferencah in jih objavljamo v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah, ki indeksirajo SCI Expanded:

Naši izvirni znanstveni članki

 

Udeležba na tujih in domačih znanstvenih konferencah

Sodelovali smo tudi na številnih mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah, kjer smo v znanstvenih prispevkih objavili rezultate svojega dela:

Tuje konference:

CPEM 2018 (31th Conference on Precision Electromagnetic Measurements), Pariz, Francija:

CPEM 2016 (30th Conference on Precision Electromagnetic Measurements), Danvers, ZDA:

CPEM 2014 (29th Conference on Precision Electromagnetic Measurements), CPEM 2014, Avgust 24-29, 2014, Rio de Janeiro, Brazilija:

CPEM 2012 (28th Conference on Precision Electromagnetic Measurements) Washington DC, ZDA:

CPEM 2010 (27th Conference on Precision Electromagnetic Measurements), Junij 13-18, 2010, Daejeon, Koreja:

IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), 16-22 Avgust 2015, Dresden, Nemčija:

3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT Europe), 14-17 Oktober 2012, Berlin, Nemčija:

I2MTC (International Instrumentation and Measurement Technology Conference), Binjiang, Kitajska:

2000 Conference on Precision Electromagnetic Measurements, 8-13 June 2008, Broomfield, Kolorado, ZDA:

20th International Metrology Symposium & 1st International symposium RMO, November 12-15, Dubrovnik, Hrvaška:

 • B. Voljč, M. Lindič, R. Lapuh, Verification of AC current by measuring using coaxial current shunts

 

Domače konference:

MIDEM 2012 (Proceedings. 48th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials & the Workshop on Ceramic Microsystems) September 19 – September 21, 2012, Otočec, Slovenija:

 • B. Pinter, M. Lindič, B. Voljč, Z. Svetik, R. Lapuh, M. Kokalj, System for electromagnetic characterization of ceramics

ERK 2016 (25. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. – 21. september 2016, Portorož, Slovenija:

 • M. Berginc, M. Kokalj, R. Lapuh, B. Voljč, B. Pinter, M. Lindič, Harmonska analiza algoritmov za merilnik fazorjev pri različnih frekvencah vzorčenja
 • M. Kokalj, M. Berginc, B. Voljč, B. Pinter, M. Lindič, Z. Svetik, R. Lapuh, Kalibracija sistema za simulacijo elektrostatične razelektritve
 • B. Voljč, M. Lindič, R. Lapuh, Merjenje električne moči z metodo oknenja v časovnem prostoru
 • B. Pinter, M. Kokalj, M. Lindič, B. Voljč, Z. Svetik, R. Lapuh, Sledljive kalibracije EMC opreme

ERK 2015 (24. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. – 23. september 2016, Portorož, Slovenija:

ERK 2014 (23. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. – 24. september 2014, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, M. Lindič, R. Lapuh, Merjenje parametrov kvalitete omrežja,
 • B. Pinter, M. Lindič, B. Voljč, Z. Svetik, R. Lapuh, M. Kokalj, Preizkusne celice za elektromagnetno karakterizacijo materialov
 • M. Kokalj, B. Voljč, B. Pinter, M. Lindič, Z. Svetik, R. Lapuh, Razvoj adapterja za kalibracijo umetnih omrežij

ERK 2013 (22. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija:

 • M. Kokalj, B. Voljč, B. Pinter, M. Lindič, Z. Svetik, R. Lapuh, Analiza algoritmov za izračun PMU parametrov
 • B. Pinter, M. Lindič, B. Voljč, Z. Svetik, R. Lapuh, M. Kokalj, Korekcije pri merjenju impedance
 • B. Voljč, M. Lindič, B. Pinter, M. Kokalj, Z. Svetik, R. Lapuh, Merjenje visokih napetosti do 120 kV

ERK 2012 (21. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, M. Lindič, B. Pinter, M. Kokalj, Z. Svetik, R. Lapuh, Ovrednotenje koaksialnega tokovnega soupora za merjenje izmeničnega toka do 100 A
 • M. Kokalj, R. Lapuh, M. Lindič, B. Voljč, B. Pinter, Z. Svetik, Razvoj algoritma za kalibracijo PMU naprav
 • B. Pinter, M. Lindič, B. Voljč, Z. Svetik, R. Lapuh, M. Kokalj, Sistem za elektromagnetno karakterizacijo keramike.

ERK 2011 (20. Elektrotehniška in računalniška konferenca) Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija:

ERK 2010 (19. Elektrotehniška in računalniška konferenca) Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 20.-22. september 2010, Portorož, Slovenija:

 • R. Lapuh, B. Pinter, B. Voljč, Z. Svetik, M. Lindič, Analiza vzorčenih signalov pri kalibraciji digitalnih vzorčnih osciloskopov
 • B. Voljč, M. Lindič, B. Pinter, Z. Svetik, R. Lapuh, Direktno merjenje izmeničnega toka v območju 1 mA do 20 A
 • M. Kokalj, B. Pinter, B. Voljč, Z. Svetik, M. Lindič, R. Lapuh, Realizacija etalona za faktor disipacije
 • B. Pinter, M. Lindič, B. Voljč, Z. Svetik, R. Lapuh, Simulacija frekvenčnega odziva izmeničnih souporov

ERK 2009 (18. Elektrotehniška in računalniška konferenca) Zbornik Osemnajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, M. Lindič, Meritev izmenične napetosti s termalnimi pretvorniki

ERK 2008 (17. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september – 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, M. Lindič, R. Lapuh, Analiza, ovrednotenje in verifikacija metode merjenja izmeničnega toka s koaksialnimi soupori

ERK 2007 (16. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik Šestnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2007, 24. -26. september 2007, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, M. Lindič, Meritev izmeničnega toka s tokovnimi soupori

ERK 2006 (15. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. – 27. september 2006, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, Meritev izmenične napetosti v mV – področju

ERK 2005 (14. Elektrotehniška in računalniška konferenca), Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. – 28. september 2005, Portorož, Slovenija:

 • B. Voljč, Kalibracija referenčne linije
 • B. Voljč, Nacionalni etalon električnega toka