Predstavitev

Izdelava merilne opreme

Naše storitve

Razvoj in izdelava merilne opreme

V meroslovnem laboratoriju se ukvarjamo tudi z razvojem in izdelavo merilne opreme. Največkrat gre za specifično merilno opremo, ki jo je na trgu zelo težko dobiti oziroma je njena cena zaradi majhnih serij zelo visoka. Za stranke lahko tako izdelamo merilno opremo in pripomočke s področja električnih veličin po naročilu, ponudimo pa lahko tudi naše že razvite merilne instrumente na najvišjem točnostnem nivoju (precizni tokovni soupori, Hammonov upor, predupori za merjenje izmenične napetosti v kombinaciji s termalnimi pretvorniki, močnostni upori, …).

Poleg tega na željo stranke izvajamo tudi manjša popravila ter naravnavanje merilne opreme s področja električnih veličin.

Precizni tokovni soupori

Precizni tokovni soupori se uporabljajo za merjenje izmeničnega toka v območju od 1 mA do 100 A pri frekvencah od 10 Hz do 100 kHz. Najboljša merilna negotovost, ki jo je možno doseči z metodo merjenja izmenično-enosmerne razlike je velikostnega razreda 5 μA/A, pri merjenju toka po U-I metodi (merjenja padca napetostni na znanem uporu) pa velikostnega razreda 30 μA/A. Poleg tokovnih souporov izdelujemo tudi tokovne T-člene do 100 A ter vse potrebne povezovalne kable in prehode.

Predupori za merjenje izmenično-enosmerne razlike

Napetostni predupori se uporabljajo za prilagoditev izmenične napetosti vhodni napetosti termalnega pretvornika (1 V). Serija devetih preduporov skupaj termalnim pretvornikom omogočajo precizno merjenje izmenične napetosti po metodi izmenično-enosmerne razlike v območju od 0,5 V do 1000 V pri frekvencah od 10 Hz do 1 MHz. Najboljša merilna negotovost, ki jo lahko na ta način dosežemo, je velikostnega razreda 5 μV/V. Za napetosti od 1 mV do 500 mV se uporabljajo uporovni napetostni delilniki 10:1 in 100:1.

Hammonovi upori

Hammonovi upori se uporabljajo za precizno merjenje visokih upornosti do 100 MΩ z uporabo takoimenovane transfer metode.

Področje EMC meritev

Adapter

Kalibracija umetnega omrežja po standardu CISPR 16-1-2 predvideva meritev vhodne impedance v smislu magnitude in faze do 30 MHz. Meritev faze je zelo problematična zaradi prehoda iz bifilarne linije na merjeni napravi na vektorski analizator vezij, ki ima koaksialni vhod. Za zagotavljanje pravilnih rezultatov kompleksne impedance je bilo potrebno eksaktno definirati vpliv uporabljenega adapterja. V sklopu mednarodnega EMC projekta smo razvili namenski adapter z znanimi snovno-geometrijskimi in električnimi lastnostmi. Uporaba adapterja zagotavlja pravilne in sledljive meritve vhodne impedance umetnega omrežja.

Vpenjalo

Ključen parameter pri kalibraciji absorpcijskih klešč po standardu CISPR 16-1-3 je faktor CF (ang. »Clamp Factor«), ki se lahko kalibrira po originalni ali JIG metodi. V kalibracijskem laboratoriju smo razvili kalibracijsko vpenjalo, ki se uporablja za kalibracijo parametra CF po JIG metodi. Poleg tega vpenjalo omogoča tudi kalibracijo parametra DF (ang. »Decoupling Factor«)

Ostala merilna oprema po naročilu

  • Merilna vezja za uhajave (leakage) tokove
  • Precizni fiksni upori
  • Močnostni upori
  • Specialne uporovne dekade
  • Merilni adapterji
  • Merilni kabli