Certificiranje organizacij

Na voljo nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001

18. junij 2024

Organizacije imajo znova priložnost zaprositi za nepovratna sredstva pri Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, bodisi za izvedbo energetskega pregleda bodisi za uvedbo sistema upravljanja z energijo v skladu s standardom SIST EN ISO 50001.

Organizacije (in drugi subjekti zasebnega prava) lahko pridobijo do 50 % povračila upravičenih stroškov s spodbudo za vzpostavitev sistema in postopkov za izboljšanje energetske učinkovitosti. To vključuje sistematično upravljanje z energijo, kar vodi do znižanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja organizacije, ki ima pozitivne finančne učinke in podpira trajnostni razvoj. S pomočjo tovrstnega sistema boste dvignili nivo svojega poslovanja ter okrepili zaupanje svojih kupcev in poslovnih partnerjev.

SIQ Ljubljana vam je s svojimi storitvami certificiranja lahko pri tem v učinkovito pomoč.

Višina nepovratne finančne spodbude

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo do 15.000 EUR oz. do 50 % povračila upravičenih stroškov. Nova naložba je naložba za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki je ali bo v celoti izvedena od 1. 1. 2024 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

A: izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,

B: uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Pogoji razpisa:

  • do 50 % sofinanciranja za energetski pregled ali vzpostavitev sistema upravljanja z energijo, do največ 15.000 EUR subvencije brez DDV,
  • od objave poziva 31. 5. 2024 do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
  • sofinanciranje pregleda ali uvedbe sistema upravljanja se nanaša le na nove naložbe, ki so ali bodo v celoti izvedene od 1. 1. 2024 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dokumentacija objave:

Pošljite povpraševanje

Za več informacij pa smo vam na voljo na telefonski številki  (01) 4778 162 ali preko elektronskega naslova urejenost@siq.si.

Nazaj na vse novice