Certificiranje organizacij

Poslovanje v skladu s trajnostnim razvojem

17. marec 2022

Organizacije po vsem svetu se skupaj s svojimi deležniki vedno bolj zavedajo potrebe po družbeno odgovornem ravnanju in trajnostnem poslovanju. Slednje bo z vidika razvoja evropskih gospodarskih politik v naslednjih letih obvezen vidik delovanja organizacij.

Trajnostni razvoj ima tri razsežnosti: okoljsko, družbeno in upravljavsko (Environmental, Social and Governance – ESG), ki so medsebojno odvisne. S sledenjem okoljskim standardom (ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, ISO 50001 za sistem upravljanja z energijo, izračun ogljičnega odtisa itd.) organizacija pove, kako ravna z okoljem, kakšne vplive ima nanj in kako lahko negativne vplive sistematično zmanjšuje.

OSV trajnost

Z družbeno odgovornostjo organizacija prikaže svoj odnos do vseh zainteresiranih strani (npr. do zaposlenih z ISO 45001 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu, do odjemalcev pa z ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ISO 22000 za sistem vodenja varnosti živil, ISO/IEC 27001 za sistem vodenja varnosti informacij, ISO 13485 za sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov itd.). Korporativno upravljanje pa se nanaša na vodenje in voditeljstvo v organizaciji, uporabo dobrih praks, mehanizmov nadzora, etičnost poslovanja in pravice deležnikov.

Na SIQ Ljubljana certificiramo izpolnjevanje zahtev standardov za posamezne vidike družbene odgovornosti in vodenja ter izpolnjevanje zahtev standardov družbene odgovornosti (IQNet SR 10). Preverjamo poročila o trajnostnem razvoju po smernicah GRI ter evropski uredbi EMAS. Za vse navedene vsebine trajnostnega delovanja organiziramo izobraževanja.

Članek je bil prvotno objavljen v reviji EOL, https://www.zelenaslovenija.si/media/uploads/revija/EOL_167/EOL-167.pdf 

Nazaj na vse novice