Mednarodna certifikacija

Ko globalni trg predstavlja dosegljiv cilj

V skoraj 40 letih našega delovanja smo s pomočjo tujih sorodnih in partnerskih institucij razvili enostaven in delujoč postopek za pridobitev različnih certifikatov za večino svetovnih trgov.

Vaša želja po dostopu do trgov na katerikoli celini je za nas izziv. S pridobljenimi mednarodno priznanimi certifikati, z licencami za skupne evropske certifikacijske znake in dobro utečenimi povezavami s pristojnimi institucijami po svetu vam odpiramo vrata globalnega trga ne glede na to, ali gre za obvezno ali prostovoljno certificiranje.

Certifikat CB o preskusu je rezultat sodelovanja certifikacijskih organov iz več kot 40 držav v okviru mednarodne sheme za priznavanje preskusnih poročil in rezultatov. Kot dokument za dokazovanje varnosti proizvodov dobiva čedalje večjo veljavo in pomen, tudi zunaj držav članic CB sheme.

Shema IECEx je mednarodna certifikacijska shema za certificiranje po standardih za varnost električne opreme, ki je namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Ex-oprema). SIQ deluje v shemi IECEx kot National Member Body (ExMB) in kot certifikacijski organ (ExCB).

Listina NTR je mednarodno veljaven certifikat o ustreznosti, ki ga SIQ podeljuje kot član evropskega sporazuma CCA (CENELEC Certification Agreement). Sporazum CCA med evropskimi certifikacijskimi organi odpravlja potrebo po ponovnem preskušanju varnosti proizvodov in uporablja harmonizirane postopke za kontrolo kakovosti proizvodnje pri proizvajalcih.

ENEC je enoten prostovoljen evropski znak, ki ga člani certifikacijskega sporazuma (skupina ENEC) podeljujejo v skladu s posebnim medsebojnim dogovorom. Uporablja se za gospodinjske in podobne aparate, električne svetilke in pribor za svetilke (npr. dušilke, okovi, starterji,...), za stikala za aparate, opremo informacijske tehnologije ter varnostne ločilne transformatorje. Znak na napravah omogoča dobaviteljem dostop na trge vseh držav, ki so članice Evropske unije, članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) ali države pristopnice k EU.