Sodelovanje z industrijo: Prenosni standard časovnega intervala

SIQ sodeluje skupaj s podjetjem inLambda (www.inlambda.com) in Uradom za meroslovje RS (www.mirs.gov.si) na izdelavi novega prenosnega standarda časovnega intervala. Zasnovan je na stabilizirani optični liniji in pulzni elektroniki. Pričakujemo stabilnost časovnega intervala okoli 1 ps. Trenutno se prvi prototip nahaja na meritvah v našem laboratoriju.