Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Januar 2020

29.01. - 30.01. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)

Februar 2020

03.02. Obvladovanje merilne opreme
04.02. Z uporabo novega modela EFQM do uspešnejšega poslovanja
05.02. - 07.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi Uredbi (EU) 2017/745
06.02. 8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnica
10.02. - 11.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
10.02. - 12.02. Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
10.02. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
11.02. Kako zahteve standarda ISO 45001:2018 učinkovito prenesti v prakso
12.02. Metode in orodja za uvajanje izboljšav
12.02. - 13.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
12.02. Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
13.02. ŠOLA KAKOVOSTI
13.02. Zahteve za poslovne subjekte in zahteve po dokumentiranosti medicinskih pripomočkov - predpisi in zapisi (Uredba (EU) 2017/745)
13.02. Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica
14.02. IFS Logistic v.2.2 – standard kakovosti in varnosti proizvodov v logistični dejavnosti

Marec 2020

02.03. - 03.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v lekarnah
03.03. Koristnost sistema vodenja – uresničevanje ciljev in kazalniki
03.03. - 04.03. Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)
03.03. - 03.06. ŠOLA SISTEMSKIH PRISTOPOV – izpopolnjevalno usposabljanje
04.03. SISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev
04.03. - 05.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
05.03. Analiza merilnih sistemov - MSA
05.03. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
06.03. Kako v praksi izvajati notranje presoje v javni upravi
09.03. Sistem upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013 - praktični napotki
10.03. Šola vitke proizvodnje
10.03. - 11.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
10.03. Temelji vitke proizvodnje - delavnica
11.03. Posnetek stanja - Metoda VSM - delavnica
12.03. E-komunikacija - pomemben del poslovne odličnosti
12.03. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje
12.03. Management poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnica
13.03. Celovito obvladovanje tveganj v proizvodnji medicinskih pripomočkov - Risk Based Approach
13.03. AIAG & VDA FMEA (1. izdaja 2019) - Proces FMEA
16.03. Standard EN 15224:2016 – zahteve in priložnosti
16.03. - 18.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
16.03. - 17.03. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
17.03. - 18.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
18.03. Kako zahteve standarda ISO 50001:2018 učinkovito prenesti v prakso
19.03. Odlična poslovna komunikacija – najmočnejše orodje uspešnega vodje
19.03. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
20.03. Zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnica
23.03. - 27.03. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
23.03. Sodoben pristop k razumevanju preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom v luči varnosti pacienta
24.03. Klasifikacija medicinskih pripomočkov ter postopki certificiranja (Uredba (EU) 2017/745)
24.03. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013
25.03. Od sistema vodenja kakovosti do odlične organizacije - Kako lahko izboljšamo koristnost in uspešnost sistema vodenja kakovosti
26.03. Okoljska zakonodaja in smernice
26.03. Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013
27.03. Statistično obvladovanje procesov - SPC
27.03. Zagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme
30.03. Sistem vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018
30.03. - 01.04. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018
30.03. - 31.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih organizacijah
31.03. Učinkovito reševanje problemov – z izbrano metodo do rešitev in izboljšav

April 2020

01.04. - 02.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
02.04. Pot do oznake CE - delavnica
03.04. EMPB/PPF - zagotavljanje kakovosti za dobave VDA 2
06.04. - 07.04. Tečaj za vodilne presojevalce po zahtevah standarda ISO 22000:2018
06.04. Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti
06.04. Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnica
06.04. Šola kakovosti za analitske laboratorije
07.04. Meroslovna sledljivost in validacija preskusnih postopkov
07.04. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
08.04. - 09.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
08.04. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
08.04. Kako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnosti
09.04. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
10.04. UPRAVLJANJE Z ZAVZETOSTJO ZAPOSLENIH - Kako povečati zavzetost zaposlenih in s tem ustvarjati konkurenčno prednost
14.04. - 15.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
15.04. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
16.04. Trening tehnik asertivne komunikacije
17.04. Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav
17.04. EN ISO 13485:2016 - Osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke
20.04. Biokompatibilnost medicinskih pripomočkov
20.04. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)
21.04. Sprememba smo ljudje - učinkovito obvladovanje sprememb
21.04. - 23.04. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
23.04. Obvladovanje tveganj v laboratoriju po zahtevah ISO/IEC 17025:2017
23.04. AIAG & VDA FMEA (1. izdaja 2019) - Design FMEA
24.04. APQP/PPAP - delavnica

Maj 2020

05.05. - 06.05. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
06.05. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
07.05. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
07.05. Dober tim – odlični poslovni rezultati
07.05. Presoja proizvoda VDA 6.5 (2. izdaja 2008)
08.05. Kako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnosti
11.05. - 13.05. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
11.05. Ovrednotenje merilne negotovosti
12.05. - 13.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
12.05. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
14.05. Ameriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)
14.05. Učinkovito obvladovanje proizvodnje
14.05. Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja
15.05. Kako v praksi izvajati notranje presoje in izpolnjevati zahteve standarda IFS FOOD
18.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
18.05. - 19.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
18.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
18.05. - 20.05. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013
18.05. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
19.05. - 21.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
22.05. Sledljivost medicinskih pripomočkov ter obveznosti proizvajalcev v povezavi s poprodajnimi aktivnostmi (Uredba (EU) 2017/745)
25.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
26.05. Z vitko organizacijo do dolgoročne uspešnosti
28.05. DOBRA PROIZVODNA PRAKSA (GMP) ZA KOZMETIKO – smernice za dobro proizvodno prakso po zahtevah ISO 22716:2007
29.05. Sterilizacija medicinskih pripomočkov

Junij 2020

04.06. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
08.06. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
09.06. Informacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica
10.06. - 11.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013
11.06. Dokazovanje učinkovitosti medicinskih pripomočkov - klinično ovrednotenje
15.06. Življenjski cikel izdelkov in storitev ter njegove izboljšave z okoljskimi inovacijami
16.06. - 17.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
16.06. - 17.06. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013

Oktober 2020

05.10. Usposabljanje za sisteme vodenja varnih živil
05.10. HACCP študija
12.10. Fizikalna tveganja in spremljajoči higienski programi
19.10. Kemična tveganja in alergeni

November 2020

02.11. Mikrobiološka tveganja
09.11. Obvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupca
16.11. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici ter kultura 

Novo za zaključene skupine. Preberite.