Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Marec 2019

22.03. Letna konferenca KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
22.03. Pristop k sistemu vodenja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov osnovan na tveganjih - Risk Based Approach
25.03. - 29.03. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
25.03. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
26.03. - 27.03. Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)
27.03. - 28.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
29.03. Ciljno vodenje z vizijo

April 2019

01.04. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
01.04. - 03.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi uredbi MDR 745/2017
01.04. Standard EN 15224:2016 – zahteve in priložnosti
02.04. Določanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica
02.04. RoHS direktiva in REACH uredba
02.04. RoHS direktiva in REACH uredba
04.04. Ameriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)
04.04. Predstavitvena delavnica na področju uvajanja poslovne odličnosti na regionalnem nivoju
04.04. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
05.04. Izpolnjevanje zahtev za vrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkov
08.04. Mikrobiološka tveganja
08.04. - 10.04. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
09.04. - 10.04. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
10.04. 8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnica
11.04. EMPB/PPF - zagotavljanje kakovosti za dobave VDA 2
11.04. - 12.04. Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM (EFQM Assessor Training (EAT))
11.04. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
11.04. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
12.04. Zagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme
12.04. Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav
15.04. Kemična tveganja in alergeni
15.04. - 17.04. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
16.04. Dokazovanje učinkovitosti medicinskih pripomočkov - klinično ovrednotenje
16.04. - 18.04. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
16.04. ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?
17.04. Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnica
17.04. - 18.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
18.04. Notranji nadzor sistema vodenja varnosti živil - delavnica
18.04. Učinkovitost kulture komuniciranja in sodelovanja
18.04. Uspešno vodenje sodelavcev v laboratoriju
23.04. VODENJE LABORATORIJA IN KONTROLNEGA ORGANA - Kako lahko koristno uporabimo novosti standarda ISO 9001:2015?
23.04. Ogled dobre prakse v GKN Driveline Slovenija d.o.o.
23.04. - 24.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih institucijah
24.04. Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnica
25.04. Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016

Maj 2019

07.05. Usposabljanje za upravljavca informacijske varnosti
07.05. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
08.05. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
09.05. Kako zahteve novega standarda ISO 45001:2018 učinkovito prenesti v prakso
09.05. Ogled dobre prakse v Adria Mobil d.o.o.
09.05. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
10.05. Vodenje s cilji
10.05. TROJČEK DELAVNIC - Tri ključne kompetence dobrega vodje
13.05. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
13.05. Obvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupca
14.05. Validacija analitskih postopkov
15.05. Učinkovito obvladovanje proizvodnje
15.05. - 16.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
16.05. Ameriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)
16.05. Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja
17.05. Statistično obvladovanje procesov - SPC in analiza merilnih sistemov - MSA - delavnica
20.05. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici ter kultura
20.05. Umerjanje medicinskih pripomočkov v uporabi
21.05. - 22.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
23.05. Sterilizacija medicinskih pripomočkov
23.05. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje
24.05. Okoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnica
24.05. Metode in orodja za uvajanje izboljšav
28.05. - 29.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017
29.05. Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPR
30.05. Obveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkov
31.05. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)

Junij 2019

03.06. Strateško in ciljno vodenje
03.06. Šola vodenja
04.06. - 06.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
04.06. Presoja proizvoda VDA 6.5
07.06. Učinkovita komunikacija – ključ do odličnega vodenja
10.06. Vitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesov
10.06. Informacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica
11.06. Vodenje in motivacija sodelavcev
11.06. Obvladovanje merilne opreme
11.06. Obvladovanje merilne opreme
12.06. - 13.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
12.06. - 13.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.06. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
17.06. - 18.06. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
19.06. Reševanje problemov v avtomobilski industriji
20.06. - 21.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
27.06. Vzgojno-izobraževalni proces, od načrtovanja do vrednotenja uspešnosti

Julij 2019

01.07. Učinkovita poslovna komunikacija
02.07. Razvoj voditeljstva

September 2019

12.09. Uvajanje novosti in vodenje izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu
30.09. - 04.10. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

Oktober 2019

17.10. - 18.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:2016 

Novo za zaključene skupine. Preberite.