Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

December 2019

09.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
09.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
09.12. - 10.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013
11.12. Razvoj voditeljstva
12.12. Reševanje problemov v avtomobilski industriji
12.12. Uredba (EU) 2017/745 za medicinske pripomočke (MDR)
12.12. - 13.12. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
16.12. Kako v praksi izvajati notranje presoje v javni upravi
17.12. - 19.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Januar 2020

14.01. - 15.01. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
16.01. Življenjski cikel izdelkov in storitev ter njegove izboljšave z okoljskimi inovacijami
20.01. - 21.01. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti živil IFS Food 6.1
22.01. Odlična poslovna komunikacija – najmočnejše orodje uspešnega vodje
23.01. Nivojske presoje LPA (Layered Process Audits)
24.01. Standard AS/EN 9100 - Sistem vodenja kakovost v letalski industriji
27.01. Uredba (EU) 2017/745 za medicinske pripomočke (MDR)
28.01. - 29.01. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017
29.01. - 30.01. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
30.01. RoHS direktiva in REACH uredba

Februar 2020

03.02. Obvladovanje merilne opreme
04.02. Z uporabo novega modela EFQM do uspešnejšega poslovanja
05.02. - 07.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi Uredbi (EU) 2017/745
10.02. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
10.02. - 12.02. Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
10.02. - 11.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
11.02. Kako zahteve standarda ISO 45001:2018 učinkovito prenesti v prakso
12.02. Metode in orodja za uvajanje izboljšav
12.02. - 13.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
13.02. Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica
13.02. Zahteve za poslovne subjekte in zahteve po dokumentiranosti medicinskih pripomočkov - predpisi in zapisi (Uredba (EU) 2017/745)
14.02. Standard IFS Logistic v.2.2 – sistem kakovosti in varnosti proizvodov v logistični dejavnosti

Marec 2020

03.03. Koristnost sistema vodenja – uresničevanje ciljev in kazalniki
03.03. - 04.03. Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)
04.03. SISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev
05.03. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
05.03. Analiza merilnih sistemov - MSA
09.03. Sistem upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013 - praktični napotki
10.03. - 11.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
10.03. Temelji vitke proizvodnje - delavnica
11.03. Posnetek stanja - Metoda VSM - delavnica
12.03. Z ustreznim pisnim komuniciranjem do rezultatov
12.03. Management poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnica
13.03. AIAG & VDA FMEA (1. izdaja 2019) - Proces FMEA
16.03. Standard EN 15224:2016 – zahteve in priložnosti
16.03. - 17.03. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
17.03. - 18.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
19.03. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
20.03. Zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnica
23.03. Sodoben pristop k razumevanju preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom v luči varnosti pacienta
23.03. - 27.03. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
24.03. Klasifikacija medicinskih pripomočkov ter postopki certificiranja (Uredba (EU) 2017/745)
24.03. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013
25.03. Od sistema vodenja kakovosti do odlične organizacije - Kako lahko izboljšamo koristnost in uspešnost sistema vodenja kakovosti
26.03. Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013
27.03. Zagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme
27.03. Statistično obvladovanje procesov - SPC
30.03. - 31.03. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018
30.03. Sistem vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018
31.03. Učinkovito reševanje problemov – z izbrano metodo do rešitev in izboljšav

April 2020

01.04. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018
02.04. - 03.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
02.04. Pot do oznake CE - delavnica
06.04. - 07.04. Tečaj za vodilne presojevalce po zahtevah standarda ISO 22000:2018
06.04. Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti
07.04. Meroslovna sledljivost in validacija preskusnih postopkov
07.04. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
08.04. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
09.04. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
10.04. UPRAVLJANJE Z ZAVZETOSTJO ZAPOSLENIH - Kako povečati zavzetost zaposlenih in s tem ustvarjati konkurenčno prednost
14.04. - 15.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.04. Pot do oznake CE - delavnica
15.04. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
16.04. Trening tehnik asertivne komunikacije
17.04. EN ISO 13485:2016 - Osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke
20.04. Biokompatibilnost medicinskih pripomočkov
20.04. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)
21.04. Sprememba smo ljudje - učinkovito obvladovanje sprememb
21.04. - 22.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
23.04. AIAG & VDA FMEA (1. izdaja 2019) - Design FMEA
24.04. APQP/PPAP - delavnica

Maj 2020

05.05. - 06.05. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
06.05. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
07.05. Dober tim – odlični poslovni rezultati
07.05. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
07.05. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
08.05. Kako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnosti
11.05. - 13.05. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
11.05. Ovrednotenje merilne negotovosti
12.05. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
12.05. - 13.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.05. Ameriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)
14.05. Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja
14.05. Učinkovito obvladovanje proizvodnje
15.05. Kako v praksi izvajati notranje presoje in izpolnjevati zahteve standarda IFS FOOD
18.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
18.05. - 19.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
18.05. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
18.05. - 20.05. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013
19.05. - 21.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
20.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
22.05. Sledljivost medicinskih pripomočkov ter obveznosti proizvajalcev v povezavi s poprodajnimi aktivnostmi (Uredba (EU) 2017/745)
26.05. Z vitko organizacijo do dolgoročne uspešnosti
29.05. Sterilizacija medicinskih pripomočkov

Junij 2020

02.06. - 04.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
04.06. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
08.06. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
09.06. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
09.06. Informacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica
10.06. - 11.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013
11.06. Dokazovanje učinkovitosti medicinskih pripomočkov - klinično ovrednotenje
15.06. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
16.06. - 17.06. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013
16.06. - 17.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 

Novo za zaključene skupine. Preberite.