Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Avgust 2019

28.08. Kako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnosti
29.08. - 30.08. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017

September 2019

05.09. Kako zahteve novega standarda ISO 50001:2018 učinkovito prenesti v prakso
06.09. Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
09.09. Šola vitke proizvodnje
09.09. Temelji vitke proizvodnje - delavnica
10.09. Posnetek stanja - Metoda VSM - delavnica
11.09. - 12.09. FMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - delavnica
12.09. Uvajanje novosti in vodenje izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu
13.09. Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
16.09. EN ISO 13485:2016 - Osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke
17.09. ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?
17.09. - 18.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
18.09. TROJČEK DELAVNIC - Tri ključne kompetence dobrega vodje
18.09. Vodenje s cilji
20.09. Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
23.09. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013
24.09. Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica
24.09. ŠOLA KAKOVOSTI
25.09. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
26.09. Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav
27.09. Kako v praksi izvajati notranje presoje in izpolnjevati zahteve standarda IFS FOOD
27.09. APQP/PPAP - delavnica
30.09. - 04.10. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
30.09. Izpolnjevanje zahtev za vrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkov

Oktober 2019

01.10. SISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev
01.10. - 03.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi uredbi MDR 745/2017
02.10. Učinkovita komunikacija – ključ do odličnega vodenja
03.10. Nivojske presoje LPA (Layered Process Audits)
04.10. Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnica
07.10. Usposabljanje za sisteme vodenja varnih živil
07.10. HACCP študija
07.10. - 08.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih institucijah
07.10. Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
08.10. Management poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnica
08.10. - 09.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
09.10. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
10.10. Obvladovanje merilne opreme
10.10. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
11.10. Življenjski cikel izdelkov in storitev ter njegove izboljšave z okoljskimi inovacijami
11.10. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
14.10. - 16.10. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
14.10. - 15.10. Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)
14.10. Fizikalna tveganja in spremljajoči higienski programi
15.10. - 16.10. OBLIKOVANJE VAŠE POTI V ODLIČNOST - EFQM licenčno usposabljanje
15.10. - 16.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
17.10. - 18.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:2016
17.10. Metode in orodja za uvajanje izboljšav
17.10. 8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnica
18.10. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje
21.10. - 23.10. Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
21.10. - 22.10. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
21.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
21.10. Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti
21.10. Mikrobiološka tveganja
22.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij zagotavlja in dokazuje
22.10. Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnica
23.10. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
23.10. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
24.10. - 25.10. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
24.10. Kako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnosti
25.10. EU Uredba 745/2017 za medicinske pripomočke (MDR)
25.10. Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotki

November 2019

04.11. Kemična tveganja in alergeni
05.11. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
05.11. Analiza merilnih sistemov - MSA
06.11. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
06.11. - 07.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
06.11. - 07.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
07.11. Projektno vodenje (Project Management)
07.11. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
08.11. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
08.11. Ameriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)
11.11. Obvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupca
12.11. Z metodo DOE do konkurenčne prednosti
13.11. Okoljska zakonodaja in smernice
13.11. - 14.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
13.11. - 14.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitve ISO/IEC 17065:2012
14.11. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
15.11. EMPB/PPF - zagotavljanje kakovosti za dobave VDA 2
15.11. Zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnica
18.11. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
18.11. - 20.11. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
19.11. Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPR
20.11. - 21.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
20.11. UPRAVLJANJE Z ZAVZETOSTJO ZAPOSLENIH - Kako povečati zavzetost zaposlenih in s tem ustvarjati konkurenčno prednost
21.11. Strateško in ciljno vodenje
21.11. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
21.11. Šola vodenja
22.11. Pot do oznake CE - delavnica
25.11. Statistično obvladovanje procesov - SPC
25.11. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici ter kultura
26.11. - 27.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
26.11. - 28.11. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
29.11. Vodenje in motivacija sodelavcev

December 2019

02.12. Usposabljanje za upravljavca informacijske varnosti
03.12. Obveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkov
04.12. Presoja proizvoda VDA 6.5
05.12. Učinkovita poslovna komunikacija
06.12. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)
09.12. - 10.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
10.12. - 11.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
11.12. Razvoj voditeljstva
12.12. Reševanje problemov v avtomobilski industriji
12.12. - 13.12. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
16.12. Kako v praksi izvajati notranje presoje v javni upravi
17.12. - 19.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 

Novo za zaključene skupine. Preberite.