Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Oktober 2019

14.10. Fizikalna tveganja in spremljajoči higienski programi
14.10. - 16.10. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
15.10. - 16.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
17.10. SISTEMSKI PRISTOPI V PODPORO USPEŠNEGA URESNIČEVANJA STRATEGIJE ORGANIZACIJE
17.10. Metode in orodja za uvajanje izboljšav
21.10. Mikrobiološka tveganja
21.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
21.10. Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitosti
21.10. - 22.10. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
22.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij zagotavlja in dokazuje
22.10. Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnica
23.10. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
24.10. Kako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnosti
24.10. - 25.10. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
25.10. Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotki

November 2019

04.11. Kemična tveganja in alergeni
04.11. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
05.11. Učinkovito reševanje problemov
05.11. Analiza merilnih sistemov - MSA
06.11. - 07.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
06.11. - 07.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
07.11. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
07.11. Projektno vodenje (Project Management)
08.11. Ameriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)
08.11. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
11.11. Obvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupca
12.11. Z metodo DOE do konkurenčne prednosti
12.11. ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?
13.11. Okoljska zakonodaja in smernice
13.11. - 14.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
13.11. - 14.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitve ISO/IEC 17065:2012
14.11. Ogled dobre prakse v GKN Driveline Slovenija d.o.o.
14.11. APQP/PPAP - delavnica
14.11. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
15.11. Zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnica
15.11. EMPB/PPF - zagotavljanje kakovosti za dobave VDA 2
18.11. - 20.11. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
18.11. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
18.11. Spremembe smo ljudje - učinkovito obvladovanje sprememb
19.11. Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPR
20.11. UPRAVLJANJE Z ZAVZETOSTJO ZAPOSLENIH - Kako povečati zavzetost zaposlenih in s tem ustvarjati konkurenčno prednost
20.11. - 21.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
21.11. Šola vodenja
21.11. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
21.11. Strateško in ciljno vodenje
22.11. Kako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnosti
22.11. Pot do oznake CE - delavnica
25.11. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici ter kultura
25.11. Statistično obvladovanje procesov - SPC
26.11. DESIGN FMEA (DFMEA)
26.11. - 27.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
28.11. - 29.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017
29.11. Razvijanje vitke organizacije
29.11. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
29.11. Vodenje in motivacija sodelavcev

December 2019

02.12. Usposabljanje za upravljavca informacijske varnosti
02.12. - 04.12. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
02.12. PROCES FMEA (PFMEA)
03.12. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
03.12. Obveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkov
03.12. Učinkovita poslovna komunikacija
04.12. Presoja proizvoda VDA 6.5
06.12. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)
09.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018
09.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
09.12. - 10.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
09.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
10.12. - 11.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
11.12. Razvoj voditeljstva
12.12. Reševanje problemov v avtomobilski industriji
12.12. Uredba (EU) 2017/745 za medicinske pripomočke (MDR)
12.12. - 13.12. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
16.12. Kako v praksi izvajati notranje presoje v javni upravi
17.12. - 19.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Januar 2020

13.01. - 15.01. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi Uredbi (EU) 2017/745
16.01. Življenjski cikel izdelkov in storitev ter njegove izboljšave z okoljskimi inovacijami
23.01. Nivojske presoje LPA (Layered Process Audits) 

Novo za zaključene skupine. Preberite.