Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

ODLIČNOST

KAKOVOST

Standard AS/EN 9100 - Sistem vodenja kakovost v letalski industrijiRazvijanje vitke organizacijeSISTEMSKI PRISTOPI V PODPORO USPEŠNEGA URESNIČEVANJA STRATEGIJE ORGANIZACIJETečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja varnosti dobavnih verig ISO 28000:2007Spremembe smo ljudje - učinkovito obvladovanje spremembUčinkovito reševanje problemovKoristnost sistema vodenjaProjektno vodenje (Project Management)Kako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnostiKako v praksi izvajati notranje presoje v javni upraviKako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnostiObvladovanje merilne opremeStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenjaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Zagotavljanje varnosti dobavne verige in ukrepi za obvladovanjeObvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaVitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiSISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevŠOLA KAKOVOSTITečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje

VITKA PROIZVODNJA

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN PROMET Z ZDRAVILI

EN ISO 13485:2016 - Osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočkeUredba (EU) 2017/745 za medicinske pripomočke (MDR)Zahteve za poslovne subjekte in zahteve po dokumentiranosti medicinskih pripomočkov - predpisi in zapisiDokazovanje učinkovitosti medicinskih pripomočkov - klinično ovrednotenjePristop k sistemu vodenja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov osnovan na tveganjih - Risk Based ApproachAmeriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)Umerjanje medicinskih pripomočkov v uporabiIzpolnjevanje zahtev za vrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkovSterilizacija medicinskih pripomočkovKako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi Uredbi (EU) 2017/745Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnicaOcena tveganja za medicinske pripomočke - delavnicaZagotavljanje skladnosti medicinske programske opremeZagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme – izvedba v angleškem jezikuZagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnicaDobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)

TEHNIČNA ZAKONODAJA

LABORATORIJI IN KONTROLNI ORGANI

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitve ISO/IEC 17065:2012Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitostiKako zahteve novega standarda ISO/IEC 17025:2017 prenesti v obstoječo praksoTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013Uporaba kontrolnih kart v laboratorijuMeroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij zagotavlja in dokazujePriprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013Šola kakovosti za analitske laboratorijeTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?VODENJE LABORATORIJA IN KONTROLNEGA ORGANA - Kako lahko koristno uporabimo novosti standarda ISO 9001:2015?Uspešno vodenje sodelavcev v laboratorijuVodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017Validacija analitskih postopkovValidacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnicaMerilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeTečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organeOvrednotenje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenjStandard EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitve

OKOLJE

Življenjski cikel izdelkov in storitev ter njegove izboljšave z okoljskimi inovacijamiUredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjevObvladovanje delovanja komunalnih čistilnih napravTečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Okoljska zakonodaja in smerniceObveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkovKako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnicaEMAS - nadgradnja sistema ravnanja z okoljemOkoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnicaPraktični napotki za vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

ENERGIJA

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

VAROVANJE INFORMACIJ

Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)Usposabljanje za upravljavca informacijske varnostiVarnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotkiUredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPRInformacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica

VARNA ŽIVILA

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

VODENJE IN KADRI 

Novo za zaključene skupine. Preberite.