Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

ODLIČNOST

KAKOVOST

Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenjaVodenje s ciljiTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Zagotavljanje varnosti dobavne verige in ukrepi za obvladovanjeObvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaVitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiMetode in orodja za uvajanje izboljšavŠOLA KAKOVOSTITečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje

VITKA PROIZVODNJA

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN PROMET Z ZDRAVILI

Zahteve za poslovne subjekte in zahteve po dokumentiranosti medicinskih pripomočkov - predpisi in zapisiDokazovanje učinkovitosti medicinskih pripomočkov - klinično ovrednotenjePristop k sistemu vodenja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov osnovan na tveganjih - Risk Based ApproachŠola za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkovAmeriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)Umerjanje medicinskih pripomočkov v uporabiIzpolnjevanje zahtev za vrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkovSterilizacija medicinskih pripomočkovKako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi uredbi MDR 745/2017Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnicaOcena tveganja za medicinske pripomočke - delavnicaZagotavljanje skladnosti medicinske programske opremeZagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme – izvedba v angleškem jezikuZagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnicaDobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)

TEHNIČNA ZAKONODAJA

LABORATORIJI IN KONTROLNI ORGANI

Analitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitostiKako zahteve novega standarda ISO/IEC 17025:2017 prenesti v obstoječo praksoTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013Uporaba kontrolnih kart v laboratorijuMeroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij zagotavlja in dokazujePriprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013Šola kakovosti za analitske laboratorijeTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?VODENJE LABORATORIJA IN KONTROLNEGA ORGANA - Kako lahko koristno uporabimo novosti standarda ISO 9001:2015?Uspešno vodenje sodelavcev v laboratorijuVodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017Validacija analitskih postopkovValidacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnicaMerilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeTečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organeOvrednotenje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj

OKOLJE

ENERGIJA

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

VAROVANJE INFORMACIJ

Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)Usposabljanje za upravljavca informacijske varnostiVarnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotkiUredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPRInformacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica

VARNA ŽIVILA

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

VODENJE IN KADRI 

Novo za zaključene skupine. Preberite.