Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

ODLIČNOST

KAKOVOST

DOBRA PROIZVODNA PRAKSA (GMP) ZA KOZMETIKO – smernice za dobro proizvodno prakso po zahtevah ISO 22716:2007Standard AS/EN 9100 - Sistem vodenja kakovosti v letalski industrijiZ vitko organizacijo do dolgoročne uspešnostiŠOLA SISTEMSKIH PRISTOPOV – izpopolnjevalno usposabljanjeSprememba smo ljudje - učinkovito obvladovanje spremembUčinkovito reševanje problemov – z izbrano metodo do rešitev in izboljšavKoristnost sistema vodenja – uresničevanje ciljev in kazalnikiKako v praksi izvajati notranje presoje v proizvodni dejavnostiKako v praksi izvajati notranje presoje v javni upraviKako v praksi izvajati notranje presoje v storitveni dejavnostiStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenjaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaSISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevŠOLA KAKOVOSTITečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje

VITKA PROIZVODNJA

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN PROMET Z ZDRAVILI

Sledljivost medicinskih pripomočkov ter obveznosti proizvajalcev v povezavi s poprodajnimi aktivnostmi (Uredba (EU) 2017/745)Klasifikacija medicinskih pripomočkov ter postopki certificiranja (Uredba (EU) 2017/745)EN ISO 13485:2016 - Osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočkeUredba (EU) 2017/745 za medicinske pripomočke (MDR)Zahteve za poslovne subjekte in zahteve po dokumentiranosti medicinskih pripomočkov - predpisi in zapisi (Uredba (EU) 2017/745)Dokazovanje učinkovitosti medicinskih pripomočkov - klinično ovrednotenjeCelovito obvladovanje tveganj v proizvodnji medicinskih pripomočkov - Risk Based ApproachAmeriška regulativa (21 CFR 820) za zagotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov in postopki registracije 510(k)Umerjanje medicinskih pripomočkov v uporabiBiokompatibilnost medicinskih pripomočkovSterilizacija medicinskih pripomočkovTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016, veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih ter novi Uredbi (EU) 2017/745Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnicaOcena tveganja za medicinske pripomočke - delavnicaZagotavljanje skladnosti medicinske programske opremeZagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme – izvedba v angleškem jezikuZagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnicaDobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)

TEHNIČNA ZAKONODAJA

LABORATORIJI IN KONTROLNI ORGANI

Ovrednotenje merilne negotovostiMeroslovna sledljivost in validacija preskusnih postopkovTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitve ISO/IEC 17065:2012Obvladovanje merilne opremeAnalitski proces v laboratoriju in dokazovanje njegove učinkovitostiTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013Uporaba kontrolnih kart v laboratorijuPriprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013Šola kakovosti za analitske laboratorijeTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017Obvladovanje tveganj v laboratoriju po zahtevah ISO/IEC 17025:2017Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaTečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organeStandard EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitve

OKOLJE

Življenjski cikel izdelkov in storitev ter njegove izboljšave z okoljskimi inovacijamiUredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjevObvladovanje delovanja komunalnih čistilnih napravTečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Okoljska zakonodaja in smerniceObveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkovKako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnicaEMAS - nadgradnja sistema ravnanja z okoljemOkoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnicaPraktični napotki za vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

ENERGIJA

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

VAROVANJE INFORMACIJ

Usposabljanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov - Data Protection Officer (DPO)Usposabljanje za upravljavca informacijske varnostiVarnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Usposabljanje za managerje sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013Sistem upravljanja varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013 - praktični napotkiUredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPRInformacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica

VARNA ŽIVILA

IFS Logistic v.2.2 – standard kakovosti in varnosti proizvodov v logistični dejavnostiTečaj za vodilne presojevalce po zahtevah standarda ISO 22000:2018Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018Sistem vodenja varnih živil po zahtevah ISO 22000:2018Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti živil IFS Food 6.1Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici ter kulturaHACCP študijaFizikalna tveganja in spremljajoči higienski programiMikrobiološka tveganjaKemična tveganja in alergeniObvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupcaNotranji nadzor sistema vodenja varnosti živil - delavnicaUsposabljanje za sisteme vodenja varnih živilKako v praksi izvajati notranje presoje in izpolnjevati zahteve standarda IFS FOODVarnost materialov v stiku z živili - delavnica

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

VODENJE IN KADRI 

Novo za zaključene skupine. Preberite.