Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  
Predavatelj Žohar Čretnik Tjaša

Mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr.med., spec. je predstojnica Centra za medicinsko mikrobiologijo Nacionalnega laboratorija  za zdravje, okolje in hrano, pred tem pa je kot vodja Laboratorija za medicinsko mikrobiologijo na nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje sodelovala pri uvajanju sistema vodenja kakovosti ter pri pripravi Laboratorija za sanitarno mikrobiologijo za akreditacijo. Je presojevalka sistemov vodenja kakovosti in sistema HACCP. Sodelovala je pri pripravi Pravilnika o podlagah za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti v laboratorijski medicini.

Seznam izobraževanj na katerih predava predavatelj Žohar Čretnik Tjaša
 

Novo za zaključene skupine. Preberite.