Nazaj na seznam storitev

Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018

04. in 08. 12. 2023

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.
Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Pogoj za udeležbo na Tečaju za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo je uspešno zaključeno Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo.

NAMEN

Udeleženci boste pridobili znanje za vodenje presoj in veščine za samostojno načrtovanje presoje sistema upravljanja z energijo, pripravo poročila, ustrezno posredovanje ugotovitev o presoji in pripravo programov korektivnega in preventivnega ukrepanja. Z rednimi presojami, ki jih boste izvajali kot usposobljen vodilni presojevalec sistema upravljanja z energijo, boste znali prepoznati slabosti in tveganja v sistemu, ki bi lahko imela negativen učinek na upravljanje energije in tako ugotovitve presoj izkoristili za izboljšave.

VSEBINA

1. dan

 • Smernice za presojanje ISO 19011 in zahteve ISO 17021

2. dan

 • Presoja obvladovanja dokumentacije in delovanja sistema
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov
 • Izvajanje presoj: študij primerov in igranje vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in poročanje
 • Ocenjevanje izvedenih korektivnih in preventivnih ukrepov
 • Pisni preizkus znanja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za sisteme upravljanja z energijo;
 • strokovnjakom iz energijsko intenzivnejših podjetij;
 • odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem ter vodenja kakovosti v organizacijah;presojevalcem in svetovalcem s področja upravljanja z energijo, ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;strokovnim izvedencem, ekologom;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje s področij sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, predstavitev praktičnih izkušenj, aktivno delo v skupinah, simulacije presoj in individualne študije primerov.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 50001:2018.
 • Podrobnejši program, potek in urnik pošljemo udeležencem nekaj dni pred izvedbo.


Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.
Kotizacija za 2 dni
 • Kotizacija z 20 % popustom: 336,00 EUR*
 • kotizacija z 10 % popustom: 378,00 EUR**
 • kotizacija brez popusta: 420,00 EUR

* 20 % popust uveljavljate, če imate opravljen SIQ tečaj za vodilne presojevalce drugih sistemov vodenja.

** 10 % popust uveljevljate, če organizacija prijavi najmanj tri udeležence ali ima SIQ certifikat za sisteme vodenja ali je udeleženec vpisan v register notranjih presojevalcev.

Opomba - popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje gradiva, potrdilo, kosila ter osvežilne napitke med odmori; 22 % DDV ni vključen v ceno.

Ob prijavi plačate kotizacijo na poslovni račun NLB številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako izobraževanja. Račun boste prejeli po koncu tečaja.

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 50001 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si   

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe