Nazaj na seznam storitev

Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018

/

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženci pridobite mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNET Academy) in SIQ potrdilo o uspešno opravljenem Tečaju za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 50001:2018. 

S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v  SIQ register presojevalcev.

Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Pogoj za udeležbo na Tečaju za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo je uspešno zaključeno Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo.

Namen

Udeleženci boste pridobili znanje za vodenje presoj in veščine za samostojno načrtovanje presoje sistema upravljanja z energijo, pripravo poročila, ustrezno posredovanje ugotovitev o presoji in pripravo programov korektivnega in preventivnega ukrepanja. Z rednimi presojami, ki jih boste izvajali kot usposobljen vodilni presojevalec sistema upravljanja z energijo, boste znali prepoznati slabosti in tveganja v sistemu, ki bi lahko imela negativen učinek na upravljanje energije in tako ugotovitve presoj izkoristili za izboljšave.

Vsebina

1. dan

 • Smernice za presojanje ISO 19011 in zahteve ISO 17021

2. dan

 • Presoja obvladovanja dokumentacije in delovanja sistema
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov
 • Izvajanje presoj: študij primerov in igranje vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in poročanje
 • Ocenjevanje izvedenih korektivnih in preventivnih ukrepov
 • Pisni preizkus znanja

Udeležbo priporočamo

 • odgovornim za sisteme upravljanja z energijo;
 • strokovnjakom iz energijsko intenzivnejših podjetij;
 • odgovornim za sisteme ravnanja z okoljem ter vodenja kakovosti v organizacijah;presojevalcem in svetovalcem s področja upravljanja z energijo, ravnanja z okoljem, sistemov vodenja kakovosti ali drugih sistemov vodenja;strokovnim izvedencem, ekologom;
 • vsem, ki želite pridobiti dodatno znanje s področij sistemov ravnanja z okoljem in izvajanja presoj.

Način dela

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, predstavitev praktičnih izkušenj, aktivno delo v skupinah, simulacije presoj in individualne študije primerov.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 50001:2018.
 • Podrobnejši program, potek in urnik pošljemo udeležencem nekaj dni pred izvedbo.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

Kotizacija

Kotizacija za 2 dni

 • Kotizacija z 20 % popustom: 336,00 EUR*
 • kotizacija z 10 % popustom: 378,00 EUR**
 • kotizacija brez popusta: 420,00 EUR

* 20 % popust uveljavljate, če imate opravljen SIQ tečaj za vodilne presojevalce drugih sistemov vodenja.

** 10 % popust uveljevljate, če organizacija prijavi najmanj tri udeležence ali ima SIQ certifikat za sisteme vodenja ali je udeleženec vpisan v register notranjih presojevalcev.

Opomba - popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje gradiva, potrdilo, kosila ter osvežilne napitke med odmori; 22 % DDV ni vključen v ceno.

Ob prijavi plačate kotizacijo na poslovni račun NLB številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako izobraževanja. Račun boste prejeli po koncu tečaja.

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 50001 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: 01 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe