Nazaj na seznam storitev

Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018

04. - 05. 12. 2023
"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."


      

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.
Kot notranjemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na tečaju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

Pogoj za udeležbo na tečaju za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu je uspešno zaključeno Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

NAMEN

 • Udeleženci boste pridobili znanje za vodenje presoj in veščine za samostojno načrtovanje in izvajanje presoje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ter kompetentno izvajanje kombinirane presoje sistemov vodenja.
 • Usposobili se boste za pripravo poročila o presoji, ustrezno posredovanje ugotovitev presoje in pripravo programov ukrepanja. Z rednimi presojami, ki jih boste izvajali kot usposobljen vodilni presojevalec sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, boste znali prepoznati slabosti in tveganja v sistemu, ki bi lahko imela negativen učinek na zagotavljanje varnih, zdravih in urejenih delovnih mest in delovnega okolja v vaši organizaciji ter ugotovitve presoj izkoristili za izboljšave.

VSEBINA

1. dan

 • Smernice za presojanje ISO 19011 in zahteve ISO 17021

2. dan

 • Presoja obvladovanja dokumentacije in delovanja sistema
 • Načrtovanje presoje in vloga vprašalnikov
 • Izvajanje presoj: študij primerov in igranje vlog
 • Definiranje ugotovitev presoje in izdelava poročil
 • Ocenjevanje izvedenih ukrepovin izboljševanje
 • Pisni preizkus znanjaVsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Predstavnikom vodstva in odgovorni za sisteme vodenja in njihovo integracijo;
 • odgovornim za vzdrževanje varnosti in zdravja pri delu v organizaciji;
 • presojevalcem in svetovalci s področja sistemov vodenja;
 • organizatorjem poslovanja;
 • strokovnim izvedencem s področja varstva pri delu ter vsi, ki želijo pridobiti znanje in izkušnje s področja presojanja.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, delo v skupinah, simulacije presoj in študije primerov.
 • Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 45001:2018.

Kotizacija za 2 dni

 • Kotizacija z 20 % popustom: 336,00 EUR*
 • Kotizacija z 10 % popustom: 378,00 EUR**
 • Kotizacija brez popusta: 420,00 EUR

* 20 % popust uveljavljate, če imate opravljen SIQ tečaj za vodilne presojevalce drugih sistemov vodenja.

** 10 % popust uveljavljate, če organizacija prijavi najmanj tri udeležence ali ima SIQ certifikat za sisteme vodenja ali je udeleženec vpisan v register notranjih presojevalcev.

Opomba - popusti se med seboj ne seštevajo.

Kotizacija vključuje gradiva, potrdilo, kosila ter osvežilne napitke med odmori; 22 % DDV ni vključen v ceno.

Ob prijavi plačate kotizacijo na poslovni račun NLB številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujte na oznako izobraževanja. Račun boste prejeli po koncu tečaja.

Odjava

Zadnji rok za pisno odjavo je 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. Več o storitvah SIQ in splošnih pogojih najdete tukaj.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Pridobite več informacij glede certificiranja vaše organizacije skladno z zahtevami standarda ISO 45001:2018 ali se prijavite na brezplačno informativno predstavitev.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si   

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe