Storitve

IEC 62443

Namen pregleda je zagotavljanje ustreznega nivoja informacijske varnosti na način, da bodo zaznane morebitne varnostne pomanjkljivosti in ranljivosti celotnega informacijskega sistema povezljivih naprav, kar je ključnega pomena za njihovo dolgoročno varno delovanje.

Uskladitev rešitve s standardom IEC 62443 prinaša naslednje koristi:

  • skladnost z veljavno zakonodajo, standardom IEC 62443 in deloma tudi s standardom ISO/IEC 27001,
  • zmanjšanje tveganja varovanja informacij ter ustrezno zavarovanje poslovne skrivnosti ter osebnih podatkov, kot to opredeljujejo nadzorni organi (Informacijski pooblaščenec RS, inšpektorati itd.),
  • ustrezno varnost podatkov v sistemu rešitve.

Naše storitve zajemajo:

  • Testiranje ranljivosti kibernetske varnosti / penetracijski test
  • Ocena tveganja kibernetske varnosti
  • Pregled funkcionalnosti kibernetske varnosti
  • IEC 62443 Certifikacija