Ugotavljanje elektromagnetne združljivosti

Preskušanje

 • Preskušanje po harmoniziranih standardih EN (direktiva 2004/108/EC in Pravilnik o EMC, Uradni list RS, št. 132/06);
 • Preskušanje po GOST standardih skladno z zakonodajo Ruske federacije;
 • Preskušanje na terenu (v primeru večjih merjencev);
 • Ugotavljanje skladnosti instalacij z EMC standardi;
 • Preskušanje avtomobilskih komponent po Pravilniku ECE R 10.04 in direktivi 2004/104/ES ter njenih amandmajih;
 • Preskušanje za potrebe drugih globalnih trgov (ZDA, Ruska federacija, Avstralija).

Certificiranje

 • Certifikat organa za ugotavljanje skladnosti (Competent Body);
 • Potrditev tehničnega spisa/mape (Technical construction file) v primeru, ko niso uporabljeni harmonizirani standardi (večji sistemi – preskušanje na terenu, družine izdelkov...).

Sodelovanje z naročniki

 • Pri izdelavi tehničnega spisa/mape (Technical construction file);
  na področju ustreznosti naprav glede EMC;
 • Organiziramo tudi izobraževanja s področja EMC zahtev na globalnih trgih, načrtovanja, preskušanja in odpravljanja neustreznosti.

EMC projekti - študije

Dolgoletne izkušnje na področju elektromagnetne združljivosti in sodobna oprema nam omogočata določanje elektromagnetne združljivosti, predvidevanje in svetovanje v večjih sistemih:

 • bolnišnice  (motenje medicinskih aparatov s prenosnimi oddajniki -  telefoni);
 • železniška in cestna signalizacija;
 • elektrogospodarstvo in telekomunikacijska omrežja: (načrtovanje in preverjanje instalacij s stališča elektromagnetene združljivosti).