Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Akreditacije i imenovanja

Kompetentnost dokazujemo akreditacijama!

Akreditovanje je profesionalan, nepristrasan i nezavisan proces kojim nacionalna služba za akreditaciju zvanično potvrđuje kompetentnost akreditacionog tela za obavljanje specifičnih zadataka ocenjivanja usklađenosti. Akreditacija predstavlja jedan od ključnih stubova tehnički kvalitetne infrastrukture.

SIQ je telo za ocenjivanje usklađenosti. U svom radu moramo da uzmemo u obzir niz standarda ISO / IEC 17000.
Od strane Slovenske akreditacije, akreditovani smo po standardima:

  • ISO/IEC 17025 za laboratorije,
  • ISO/IEC 17020 za inspekcijske organe,
  • ISO/IEC 17065 za sertifikovanje proizvoda i
  • ISO/IEC 17021 za sertifikovanje sistema upravljanja.

Slovenska akreditacija

LP-009

Ispitivanje proizvoda

Prilog akreditacione isprave LP009 (eksterni link)

TN036 – Spisak: Obim akreditovanih standarda (xlsx)

Kratak spisak standarda.

CP-001

Sertifikovanje proizvoda

Prilog akreditacione isprave CP-001 (eksterni link)

CN216 – Spisak: Obim akreditovanih standarda (xlsx)

Akreditaciono telo Srbije

01-439

Ispitivanje proizvoda

Sertifikat 06-190

Inspekcijski organ

Članstvo u shemi IECEE CB kao:

Sertifikaciono telo NB

1304

Akreditovan od strane Slovenske akreditacije

IECEE Sertifikat br. CB031

IECEE NCB (eksterni link)

Laboratorija za ispitivanje

u Sloveniji

Akreditovana od strane slovenačke akreditacije

IECEE Sertifikat br. TL049

IECEE CBTL (eksterni link)