Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Interoperabilnost železničkog sistema

Jedan od sistema koji se najbrže razvija u EU u oblasti harmonizovanja zahteva za proizvode je interoperabilnost železničkog saobraćaja i sa njime povezane infrastrukture. Nekoliko prednosti železničkog saobraćaja:

  • smanjivanje opterećenosti životne sredine (emisije ugljen-dioksida (CO2), buke, veća efikasnost po toni prevezenog tereta…);
  • posebno na većim udaljenostima i kod većih količina tereta železnički saobraćaj je efikasniji od drumskog;
  • železnički transport predstavlja jedan od najbezbednijih načina prevoza;
  • industrija koja je podrška železničkom saobraćaju jedna je od najprogresivnijih u EU, a takođe i u svetu.

Direktiva (EU) 2016/797

Za obezbeđivanje što lakšeg povezivanja evropskih zemalja na nivou železničkog transporta i za obezbeđivanja visokih standarda bezbednosti, EU je u toj oblasti usvojila direktivu (EU) 2016/797 o interoperabilnosti železničkog saobraćaja u EU. Direktiva i s njom povezane tehničke smernice za određene podsisteme i obavezujući harmonizovani standardi predstavljaju osnov koji proizvođačima opreme i infrastrukture železničkog saobraćaja omogućava da svoje proizvode planiraju i proizvode u skladu sa zahtevima koji su jedinstveni na teritoriji celokupne EU. Usklađenost tako planiranih i proizvedenih proizvoda može se proveriti kod ovlašćenih tela čiji dokumenti važe na celokupnoj teritoriji EU.

SIQ je ovlašćeno telo (NB 1304) za direktivu (EU) 2016/797

Utvrđivanje usklađenosti

Postupke utvrđivanja usklađenosti izvodimo po određenim modulima utvrđivanja usklađenosti koji su definisani u određenoj tehničkoj specifikaciji. U slučajevima kada određene postupke ne možemo sami da izvedemo, sarađujemo sa priznatim evropskim ovlašćenim telima sa kojima imamo zaključene sporazume o saradnji.

Dokumenti izdati od strane SIQ kao ovlašćenog tela, priznati su u svim zemljama članicama EU i proizvođaču predstavljaju osnov za sastavljanje EC izjave o usklađenosti i primerenosti za upotrebu komponenti interoperabilnosti.

Informacije o primljenim zahtevima za EC-verifikovanje, izdatim privremenim izjavama o verifikovanju i odbijenim potvrdama o usklađenosti možete da nađete u dokumentu.