Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Kontakti

SIQ d.o.o. Beograd

Zoran Vuković

direktor

Mladen Ćirović

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje električne bezbednosti i ispitivanje elektromagnetike

Dušan Mijuca

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje mašina

SIQ u svetu

SIQ Nemčija
SIQ Italija
SIQ Ljubljana

Lokacija

SIQ d.o.o. Beograd
Cara Dušana 266
11080 Beograd - Zemun, Srbija

T: + 381 11 316 21 62
T/F: + 381 11 261 52 33
zoran.vukovic@siq.si