Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Kontakti

SIQ d.o.o. Beograd

Zoran Vuković

direktor

Vladimir Dragišić

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje elektromagnetike

Mladen Ćirović

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje električne bezbednosti

Dušan Mijuca

Rukovodilac laboratorije za ispitivanje mašina

SIQ u svetu

SIQ Nemčija
SIQ Italija
SIQ Ljubljana

Lokacija

SIQ d.o.o. Beograd
Cara Dušana 266
11080 Beograd - Zemun, Srbija

T: + 381 11 316 21 62
T/F: + 381 11 261 52 33
zoran.vukovic@siq.si