Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti (EMC)

Elektromagnetna kompatibilnost je sposobnost opreme da u svom elektromagnetnom okruženju funkcioniše na zadovoljavajući način bez stvaranja neprihvatljivih elektromagnetnih smetnji sa drugom opremom u tom okruženju. Uopšteno, kod procene elektromagnetne kompatibilnosti govorimo o utvrđivanju:

 • emisija elektromagnetnih smetnji, tj. elektromagnetnih smetnji, koje zbog svoga rada uzrokuje uređaj, oprema ili sistem;
 • elektromagnetne otpornosti, tj. sposobnosti uređaja, jedinice opreme ili sistema da radi ispravno u prisutnosti elektromagnetskih smetnji;

SIQ je ovlašćeno telo za Direktivu o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EUR

Kod ispunjavanja vaših zahteva nakon ispitivanja i sertifikovanja elektromagnetne kompatibilnosti uređaja smo profesionalni, precizni i ažurni. Naša merenja, izveštaji o ispitivanju i sertifikati garantuju elektromagnetsku kompatibilnost vaših uređaja na svim važnim tržištima. Svoju stručnu pomoć pružamo vam već u fazi razvoja, kada možemo da izvodimo i delimična kritična ispitivanja određenih uređaja. Naši stručnjaci prate trendove razvoja iz oblasti elektromagnetne kompatibilnosti uređaja, a laboratorija raspolaže savremenom opremom.

Obim usluga

 • Ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti po zahtevima međunarodnih standarda IEC/EN, nacionalnih standarda i zahteva industrijske branše.
 • Merenja niskofrekventnih pojava (harmonike i fliker).
 • Merenja niskofrekventnih i visokofrekventnih provodnih struja, napona i snage.
 • Selektivna merenja elektromagnetnih polja do 40 GHz.
 • Ispitivanje otpornosti na elektrostatičko pražnjenje do 30 kV (ESD).
 • Ispitivanje otpornosti na brze i sporo prolazne događaje (BURST/SURGE).
 • Ispitivanje otpornosti na statička i dinamička električna i magnetna polja.
 • Ispitivanje otpornosti na padove i prekida napona.
 • Ispitivanje radijskog spektra po standardu EN 300 328, EN 301 893, CFR 47 deo 15, …
 • Ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti za automobilsku industriju u skladu sa propisima o homologaciji vozila.
 • Merenja efikasnosti elektromagnetnih zaštitnih kućišta.
 • Pružanje tehničke pomoći (pregled tehničke dokumentacije, primena odgovarajućih standarda, interpretacija nacionalnih zakona i propisa i slično).
 • Edukacije iz oblasti zakonodavstva i standardizovanja.