Ispitivanje i sertifikacija proizvoda

Bezbednost mašina

Sa mašinama se danas susrećemo na svakom koraku. Proizvođači, trgovci i korisnici žele da su mašine bezbedne i da ispunjavaju zakonske zahteve. U SIQ-u vam pomažemo u različitim oblastima garantovanja usklađenosti vaše mašine sa Direktivom o bezbednosti mašina 2006/42/EC.

Pružamo celovite usluge naših laboratorija:

  • pregled i izvođenje merenja mehaničke, kao i električne bezbednosti u skladu sa zahtevima standarda i direktive o bezbednosti mašina;
  • ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti mašina;
  • merenje buke i vibracija na vašim mašinama;
  • pomoć u odabiru zahteva tehničkih propisa i standarda;
  • pomoć u sastavljanju tehničke dokumentacije;
  • pregled ocene rizika;
  • edukacije o zakonodavstvu Evropske unije i zahtevima za znak CE.

Buka i vibracije mašina

Mašine tokom rada u okruženje šire i neželjene uticaje, kao što su buka i vibracije. Evropska unija je u cilju smanjenja buke koju uzrokuju mašine, usvojila direktivu o emisiji buke mašina koje se koriste na otvorenom 2000/14/EC. SIQ može da vam pomogne da vaše mašine ispunjavaju zahteve te direktive.

Za proizvođače
Za uvoznike i prodavce
Za korisnike

Svesni smo da su najrazličitije mašine koje su nastajale u glavama naših predaka omogućile da dostignemo nivo razvoja na kom smo danas. Naša je dužnost da omogućimo budućim generacijama razvoj još boljih i bezbednijih mašina.